!در برنامهexeاجرای فایل • سلام به همه دوستان
  رو توی برنامه ی خودم نشون بدم exeبنده میخوام یک فایل
  مثلای پدرش یکی از کنترل های صفحه باشه
  یادمه قبلا مثلا ماشین حساب ویندوز رواجرا میکردم و توی فرمم نشون میدادم و تمام رخدادهاش همونجا اعمال میشد مثل درگ دراپ کردنش
  اما یادم نیست کجا و کی!
  اگه یه کمکی بکنید ممنون میشم • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  قبلا یه سورس VB6 دیده بودم که با توابع API این کار رو میکرد
  متاسفانه هر چی میگردم پیداش نمیکنم • قبلا خودم این کارو کرده بودم.شاید توی سی شارپ بود


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.