Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Mingw32 undefined reference • from Compile output:
  08:34:34: Uruchamianie kroków budowania dla projektu analogclock...
  08:34:34: Konfiguracja niezmieniona, krok qmake pominięty.
  08:34:34: Uruchamianie "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" -j6
  C:/Qt/Tools/mingw730_64/bin/mingw32-make -f Makefile.Debug
  mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug'
  g++ -Wl,-subsystem,windows -mthreads -o debug\analogclock.exe debug/rasterwindow.o debug/main.o debug/moc_rasterwindow.o -lmingw32 -LC:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libqtmaind.a -LC:\openssl\lib -LC:\Utils\my_sql\mysql-5.6.11-win32\lib -LC:\Utils\postgresql\pgsql\lib -lshell32 C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libQt5Guid.a C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libQt5Cored.a
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::RasterWindow(QWindow*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to_imp__ZN7QWindowC2EPS'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStoreC1EP7QWindow' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:58: undefined reference to__imp__ZN7QWindow11setGeometryEiiii'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to __imp__ZN7QWindowD2Ev' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::event(QEvent*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:70: undefined reference to __imp__ZN7QWindow5eventEP6QEvent' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::renderLater()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:77: undefined reference to __imp__ZN7QWindow13requestUpdateEv' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::resizeEvent(QResizeEvent*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:85: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore6resizeERK5QSize' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:86: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::exposeEvent(QExposeEvent*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:94: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::renderNow()': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:103: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to __imp__ZN7QRegionC1ERK5QRectNS_10RegionTypeE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to__imp__ZN13QBackingStore10beginPaintERK7QRegion'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to __imp__ZN7QRegionD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:109: undefined reference to__imp__ZN13QBackingStore11paintDeviceEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainterC1EP12QPaintDevice' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:114: undefined reference to__imp__ZN8QPainter3endEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:116: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore8endPaintEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to__imp__ZN7QRegionC1ERK5QRectNS_10RegionTypeE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore5flushERK7QRegionP7QWindowRK6QPoint' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to__imp__ZN7QRegionD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainterD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to__imp__ZN7QRegionD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to __imp__ZN7QRegionD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to__imp__ZN8QPainterD1Ev'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::render(QPainter*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:124: undefined reference to_imp__ZN8QPainter8drawTextERK6QRectFiRK7QStringPS0'
  debug/rasterwindow.o: In function QWindow::width() const': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:229: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow8geometryEv'
  debug/rasterwindow.o: In function QWindow::height() const': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:230: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow8geometryEv'
  debug/rasterwindow.o: In function QPainter::fillRect(int, int, int, int, Qt::GlobalColor)': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:721: undefined reference to__imp__ZN6QColorC1EN2Qt11GlobalColorE'
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:721: undefined reference to __imp__ZN8QPainter8fillRectERK5QRectRK6QColor' debug/rasterwindow.o: In functionQTypedArrayData<unsigned short>::deallocate(QArrayData*)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qarraydata.h:237: undefined reference to __imp__ZN10QArrayData10deallocateEPS_yy' debug/rasterwindow.o: In functionQStaticStringData<7>::data_ptr() const':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qstringliteral.h:116: undefined reference to __imp__Z9qt_assertPKcS0_i' debug/main.o: In functionAnalogClockWindow::AnalogClockWindow()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:74: undefined reference to __imp__ZN7QWindow8setTitleERK7QString' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:75: undefined reference to__imp__ZN7QWindow6resizeEii'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:77: undefined reference to __imp__ZN7QObject10startTimerEiN2Qt9TimerTypeE' debug/main.o: In functionAnalogClockWindow::render(QPainter*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainter13setRenderHintENS_10RenderHintEb' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:115: undefined reference to__imp__ZN8QPainter5scaleEdd'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:119: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6setPenEN2Qt8PenStyleE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushC1ERK6QColorN2Qt10BrushStyleE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to __imp__ZN8QPainter8setBrushERK6QBrush' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:124: undefined reference to __imp__ZN5QTime11currentTimeEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:126: undefined reference to__imp__ZN8QPainter4saveEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to __imp__ZNK5QTime4hourEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to__imp__ZNK5QTime6minuteEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:128: undefined reference to__imp__ZN8QPainter17drawConvexPolygonEPK6QPointi'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:129: undefined reference to __imp__ZN8QPainter7restoreEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:133: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenERK6QColor'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:137: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:140: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenEN2Qt8PenStyleE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushC1ERK6QColorN2Qt10BrushStyleE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to__imp__ZN8QPainter8setBrushERK6QBrush'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:145: undefined reference to__imp__ZN8QPainter4saveEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to __imp__ZNK5QTime6minuteEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to__imp__ZNK5QTime6secondEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:147: undefined reference to__imp__ZN8QPainter17drawConvexPolygonEPK6QPointi'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:148: undefined reference to __imp__ZN8QPainter7restoreEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:152: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenERK6QColor'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:157: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushD1Ev' debug/main.o: In functionqMain(int, char**)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplicationC1ERiPPci' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:167: undefined reference to__imp__ZN7QWindow4showEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:169: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplication4execEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to__imp__ZN15QGuiApplicationD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplicationD1Ev' debug/main.o: In functionQString::QString(char const*)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qstring.h:694: undefined reference to __imp__ZN7QString16fromAscii_helperEPKci' debug/main.o: In functionQColor::QColor(int, int, int, int)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qcolor.h:287: undefined reference to __imp__ZN6QColor6setRgbEiiii' debug/main.o: In functionQWindow::size() const':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:234: undefined reference to __imp__ZNK7QWindow8geometryEv' debug/main.o: In functionQPainter::drawLine(int, int, int, int)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:511: undefined reference to __imp__ZN8QPainter9drawLinesEPK5QLinei' debug/main.o: In functionQPainter::translate(double, double)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:902: undefined reference to __imp__ZN8QPainter9translateERK7QPointF' debug/main.o: In functionRasterWindow::~RasterWindow()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.h:57: undefined reference to __imp__ZN7QWindowD2Ev' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x40): undefined reference toQObject::eventFilter(QObject*, QEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x50): undefined reference to QObject::childEvent(QChildEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x58): undefined reference toQObject::customEvent(QEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x60): undefined reference to QObject::connectNotify(QMetaMethod const&)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x68): undefined reference toQObject::disconnectNotify(QMetaMethod const&)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x70): undefined reference to QWindow::surfaceType() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x78): undefined reference toQWindow::format() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x88): undefined reference to QWindow::accessibleRoot() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x90): undefined reference toQWindow::focusObject() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xa8): undefined reference to QWindow::moveEvent(QMoveEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xb0): undefined reference toQWindow::focusInEvent(QFocusEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xb8): undefined reference to QWindow::focusOutEvent(QFocusEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xc0): undefined reference toQWindow::showEvent(QShowEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xc8): undefined reference to QWindow::hideEvent(QHideEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xd0): undefined reference toQWindow::keyPressEvent(QKeyEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xd8): undefined reference to QWindow::keyReleaseEvent(QKeyEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xe0): undefined reference toQWindow::mousePressEvent(QMouseEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xe8): undefined reference to QWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xf0): undefined reference toQWindow::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xf8): undefined reference to QWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x100): undefined reference toQWindow::wheelEvent(QWheelEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x108): undefined reference to QWindow::touchEvent(QTouchEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x110): undefined reference toQWindow::tabletEvent(QTabletEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x118): undefined reference to QWindow::nativeEvent(QByteArray const&, void*, long*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x120): undefined reference toQWindow::surfaceHandle() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x150): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::format() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x158): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::surfaceHandle() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x160): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::surfaceType() const' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::metaObject() const':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:90: undefined reference to __imp__ZNK11QObjectData17dynamicMetaObjectEv' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::qt_metacast(char const*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:98: undefined reference to __imp__ZN7QWindow11qt_metacastEPKc' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:103: undefined reference to __imp__ZN7QWindow11qt_metacallEN11QMetaObject4CallEiPPv' debug/moc_rasterwindow.o: In function__static_initialization_and_destruction_0':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:85: undefined reference to __imp__ZN7QWindow16staticMetaObjectE' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x40): undefined reference toQObject::eventFilter(QObject*, QEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x48): undefined reference to QObject::timerEvent(QTimerEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x50): undefined reference toQObject::childEvent(QChildEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x58): undefined reference to QObject::customEvent(QEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x60): undefined reference toQObject::connectNotify(QMetaMethod const&)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x68): undefined reference to QObject::disconnectNotify(QMetaMethod const&)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x70): undefined reference toQWindow::surfaceType() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x78): undefined reference to QWindow::format() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x88): undefined reference toQWindow::accessibleRoot() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x90): undefined reference to QWindow::focusObject() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xa8): undefined reference toQWindow::moveEvent(QMoveEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xb0): undefined reference to QWindow::focusInEvent(QFocusEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xb8): undefined reference toQWindow::focusOutEvent(QFocusEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xc0): undefined reference to QWindow::showEvent(QShowEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xc8): undefined reference toQWindow::hideEvent(QHideEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xd0): undefined reference to QWindow::keyPressEvent(QKeyEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xd8): undefined reference toQWindow::keyReleaseEvent(QKeyEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xe0): undefined reference to QWindow::mousePressEvent(QMouseEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xe8): undefined reference toQWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xf0): undefined reference to QWindow::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xf8): undefined reference toQWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x100): undefined reference to QWindow::wheelEvent(QWheelEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x108): undefined reference toQWindow::touchEvent(QTouchEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x110): undefined reference to QWindow::tabletEvent(QTabletEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x118): undefined reference toQWindow::nativeEvent(QByteArray const&, void*, long*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x120): undefined reference to QWindow::surfaceHandle() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x150): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::format() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x158): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::surfaceHandle() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x160): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::surfaceType() const'
  debug/moc_rasterwindow.o: In function RasterWindow::~RasterWindow()': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/../../rasterwindow/rasterwindow.h:57: undefined reference to__imp__ZN7QWindowD2Ev'
  C:/Qt/Tools/mingw730_64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/lib/../lib/libmingw32.a(lib64_libmingw32_a-crt0_c.o):crt0_c.c:(.text.startup+0x2e): undefined reference to `WinMain'
  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  mingw32-make[1]: *** [Makefile.Debug:67: debug\analogclock.exe] Error 1
  mingw32-make: *** [Makefile:36: debug] Error 2
  mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug'
  08:34:35: Proces "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" zakończył się kodem wyjściowym 2.
  Błąd budowania / instalowania projektu analogclock (zestaw narzędzi: Desktop Qt 5.11.3 MinGW 32bit)
  Podczas wykonywania kroku "Make"
  08:34:35: Czas trwania: 00:01.

  my pro file:
  include(../rasterwindow/rasterwindow.pri)

  work-around for QTBUG-13496

  CONFIG += no_batch

  SOURCES +=
  main.cpp

  target.path = $$[QT_INSTALL_EXAMPLES]/gui/analogclock
  INSTALLS += target
  all done for analog clock example


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m Do you have

  QT += core gui widgets
  

  in your pro file?
  Did you try to delete build folder, run qmake and build? • after deleting build folder and making qmake:

  08:55:39: Uruchamianie kroków budowania dla projektu analogclock...
  08:55:39: Uruchamianie "C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\bin\qmake.exe" C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\analogclock\analogclock.pro -spec win32-g++ "CONFIG+=debug" "CONFIG+=qml_debug"
  Info: creating stash file C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug.qmake.stash
  08:55:40: Proces "C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\bin\qmake.exe" zakończył się normalnie.
  08:55:40: Uruchamianie "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" -f C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/Makefile qmake_all
  mingw32-make: Nothing to be done for 'qmake_all'.
  08:55:40: Proces "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" zakończył się normalnie.
  08:55:40: Czas trwania: 00:01.

  AFTER BUILD ATTEMPT:

  08:56:22: Uruchamianie kroków budowania dla projektu analogclock...
  08:56:22: Konfiguracja niezmieniona, krok qmake pominięty.
  08:56:22: Uruchamianie "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" -j6
  C:/Qt/Tools/mingw730_64/bin/mingw32-make -f Makefile.Debug
  mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug'
  g++ -c -fno-keep-inline-dllexport -g -Wall -W -Wextra -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_QML_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I..\analogclock -I. -I..\rasterwindow -I........\5.11.3\mingw53_32\include -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtGui -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtANGLE -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtCore -Idebug -I........\5.11.3\mingw53_32\mkspecs\win32-g++ -o debug\rasterwindow.o ..\rasterwindow\rasterwindow.cpp
  g++ -c -fno-keep-inline-dllexport -g -Wall -W -Wextra -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_QML_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I..\analogclock -I. -I..\rasterwindow -I........\5.11.3\mingw53_32\include -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtGui -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtANGLE -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtCore -Idebug -I........\5.11.3\mingw53_32\mkspecs\win32-g++ -o debug\main.o ..\analogclock\main.cpp
  g++ -fno-keep-inline-dllexport -g -Wall -W -Wextra -dM -E -o debug\moc_predefs.h ........\5.11.3\mingw53_32\mkspecs\features\data\dummy.cpp
  C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\bin\moc.exe -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_QML_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN --include C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_predefs.h -IC:/Qt/5.11.3/mingw53_32/mkspecs/win32-g++ -IC:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/analogclock -IC:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/rasterwindow -IC:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include -IC:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui -IC:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtANGLE -IC:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore -I. -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/include/c++ -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/include/c++/x86_64-w64-mingw32 -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/include/c++/backward -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/include -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/include-fixed -IC:/Qt/Tools/mingw730_64/x86_64-w64-mingw32/include ..\rasterwindow\rasterwindow.h -o debug\moc_rasterwindow.cpp
  g++ -c -fno-keep-inline-dllexport -g -Wall -W -Wextra -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_QML_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I..\analogclock -I. -I..\rasterwindow -I........\5.11.3\mingw53_32\include -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtGui -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtANGLE -I........\5.11.3\mingw53_32\include\QtCore -Idebug -I........\5.11.3\mingw53_32\mkspecs\win32-g++ -o debug\moc_rasterwindow.o debug\moc_rasterwindow.cpp
  g++ -Wl,-subsystem,windows -mthreads -o debug\analogclock.exe debug/rasterwindow.o debug/main.o debug/moc_rasterwindow.o -lmingw32 -LC:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libqtmaind.a -LC:\openssl\lib -LC:\Utils\my_sql\mysql-5.6.11-win32\lib -LC:\Utils\postgresql\pgsql\lib -lshell32 C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libQt5Guid.a C:\Qt\5.11.3\mingw53_32\lib\libQt5Cored.a
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::RasterWindow(QWindow*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to_imp__ZN7QWindowC2EPS'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStoreC1EP7QWindow' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:58: undefined reference to__imp__ZN7QWindow11setGeometryEiiii'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:56: undefined reference to __imp__ZN7QWindowD2Ev' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::event(QEvent*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:70: undefined reference to __imp__ZN7QWindow5eventEP6QEvent' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::renderLater()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:77: undefined reference to __imp__ZN7QWindow13requestUpdateEv' debug/rasterwindow.o: In functionRasterWindow::resizeEvent(QResizeEvent*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:85: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore6resizeERK5QSize' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:86: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::exposeEvent(QExposeEvent*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:94: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::renderNow()': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:103: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow9isExposedEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to __imp__ZN7QRegionC1ERK5QRectNS_10RegionTypeE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to__imp__ZN13QBackingStore10beginPaintERK7QRegion'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to __imp__ZN7QRegionD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:109: undefined reference to__imp__ZN13QBackingStore11paintDeviceEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainterC1EP12QPaintDevice' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:114: undefined reference to__imp__ZN8QPainter3endEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:116: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore8endPaintEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to__imp__ZN7QRegionC1ERK5QRectNS_10RegionTypeE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to __imp__ZN13QBackingStore5flushERK7QRegionP7QWindowRK6QPoint' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to__imp__ZN7QRegionD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainterD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:107: undefined reference to__imp__ZN7QRegionD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:117: undefined reference to __imp__ZN7QRegionD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:110: undefined reference to__imp__ZN8QPainterD1Ev'
  debug/rasterwindow.o: In function RasterWindow::render(QPainter*)': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.cpp:124: undefined reference to_imp__ZN8QPainter8drawTextERK6QRectFiRK7QStringPS0'
  debug/rasterwindow.o: In function QWindow::width() const': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:229: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow8geometryEv'
  debug/rasterwindow.o: In function QWindow::height() const': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:230: undefined reference to__imp__ZNK7QWindow8geometryEv'
  debug/rasterwindow.o: In function QPainter::fillRect(int, int, int, int, Qt::GlobalColor)': C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:721: undefined reference to__imp__ZN6QColorC1EN2Qt11GlobalColorE'
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:721: undefined reference to __imp__ZN8QPainter8fillRectERK5QRectRK6QColor' debug/rasterwindow.o: In functionQTypedArrayData<unsigned short>::deallocate(QArrayData*)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qarraydata.h:237: undefined reference to __imp__ZN10QArrayData10deallocateEPS_yy' debug/rasterwindow.o: In functionQStaticStringData<7>::data_ptr() const':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qstringliteral.h:116: undefined reference to __imp__Z9qt_assertPKcS0_i' debug/main.o: In functionAnalogClockWindow::AnalogClockWindow()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:74: undefined reference to __imp__ZN7QWindow8setTitleERK7QString' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:75: undefined reference to__imp__ZN7QWindow6resizeEii'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:77: undefined reference to __imp__ZN7QObject10startTimerEiN2Qt9TimerTypeE' debug/main.o: In functionAnalogClockWindow::render(QPainter*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:110: undefined reference to __imp__ZN8QPainter13setRenderHintENS_10RenderHintEb' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:115: undefined reference to__imp__ZN8QPainter5scaleEdd'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:119: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6setPenEN2Qt8PenStyleE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushC1ERK6QColorN2Qt10BrushStyleE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to __imp__ZN8QPainter8setBrushERK6QBrush' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:124: undefined reference to __imp__ZN5QTime11currentTimeEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:126: undefined reference to__imp__ZN8QPainter4saveEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to __imp__ZNK5QTime4hourEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to__imp__ZNK5QTime6minuteEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:127: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:128: undefined reference to__imp__ZN8QPainter17drawConvexPolygonEPK6QPointi'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:129: undefined reference to __imp__ZN8QPainter7restoreEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:133: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenERK6QColor'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:137: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:140: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenEN2Qt8PenStyleE'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushC1ERK6QColorN2Qt10BrushStyleE' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to__imp__ZN8QPainter8setBrushERK6QBrush'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushD1Ev' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:145: undefined reference to__imp__ZN8QPainter4saveEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to __imp__ZNK5QTime6minuteEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to__imp__ZNK5QTime6secondEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:146: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:147: undefined reference to__imp__ZN8QPainter17drawConvexPolygonEPK6QPointi'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:148: undefined reference to __imp__ZN8QPainter7restoreEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:152: undefined reference to__imp__ZN8QPainter6setPenERK6QColor'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:157: undefined reference to __imp__ZN8QPainter6rotateEd' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:120: undefined reference to__imp__ZN6QBrushD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:141: undefined reference to __imp__ZN6QBrushD1Ev' debug/main.o: In functionqMain(int, char**)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplicationC1ERiPPci' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:167: undefined reference to__imp__ZN7QWindow4showEv'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:169: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplication4execEv' C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to__imp__ZN15QGuiApplicationD1Ev'
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../analogclock/main.cpp:164: undefined reference to __imp__ZN15QGuiApplicationD1Ev' debug/main.o: In functionQString::QString(char const*)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtCore/qstring.h:694: undefined reference to __imp__ZN7QString16fromAscii_helperEPKci' debug/main.o: In functionQColor::QColor(int, int, int, int)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qcolor.h:287: undefined reference to __imp__ZN6QColor6setRgbEiiii' debug/main.o: In functionQWindow::size() const':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qwindow.h:234: undefined reference to __imp__ZNK7QWindow8geometryEv' debug/main.o: In functionQPainter::drawLine(int, int, int, int)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:511: undefined reference to __imp__ZN8QPainter9drawLinesEPK5QLinei' debug/main.o: In functionQPainter::translate(double, double)':
  C:/Qt/5.11.3/mingw53_32/include/QtGui/qpainter.h:902: undefined reference to __imp__ZN8QPainter9translateERK7QPointF' debug/main.o: In functionRasterWindow::~RasterWindow()':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/../rasterwindow/rasterwindow.h:57: undefined reference to __imp__ZN7QWindowD2Ev' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x40): undefined reference toQObject::eventFilter(QObject*, QEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x50): undefined reference to QObject::childEvent(QChildEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x58): undefined reference toQObject::customEvent(QEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x60): undefined reference to QObject::connectNotify(QMetaMethod const&)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x68): undefined reference toQObject::disconnectNotify(QMetaMethod const&)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x70): undefined reference to QWindow::surfaceType() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x78): undefined reference toQWindow::format() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x88): undefined reference to QWindow::accessibleRoot() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x90): undefined reference toQWindow::focusObject() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xa8): undefined reference to QWindow::moveEvent(QMoveEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xb0): undefined reference toQWindow::focusInEvent(QFocusEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xb8): undefined reference to QWindow::focusOutEvent(QFocusEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xc0): undefined reference toQWindow::showEvent(QShowEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xc8): undefined reference to QWindow::hideEvent(QHideEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xd0): undefined reference toQWindow::keyPressEvent(QKeyEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xd8): undefined reference to QWindow::keyReleaseEvent(QKeyEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xe0): undefined reference toQWindow::mousePressEvent(QMouseEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xe8): undefined reference to QWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xf0): undefined reference toQWindow::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0xf8): undefined reference to QWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x100): undefined reference toQWindow::wheelEvent(QWheelEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x108): undefined reference to QWindow::touchEvent(QTouchEvent*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x110): undefined reference toQWindow::tabletEvent(QTabletEvent*)'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x118): undefined reference to QWindow::nativeEvent(QByteArray const&, void*, long*)' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x120): undefined reference toQWindow::surfaceHandle() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x150): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::format() const' debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x158): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::surfaceHandle() const'
  debug/main.o:main.cpp:(.rdata$_ZTV17AnalogClockWindow[_ZTV17AnalogClockWindow]+0x160): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::surfaceType() const' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::metaObject() const':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:90: undefined reference to __imp__ZNK11QObjectData17dynamicMetaObjectEv' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::qt_metacast(char const*)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:98: undefined reference to __imp__ZN7QWindow11qt_metacastEPKc' debug/moc_rasterwindow.o: In functionRasterWindow::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:103: undefined reference to __imp__ZN7QWindow11qt_metacallEN11QMetaObject4CallEiPPv' debug/moc_rasterwindow.o: In function__static_initialization_and_destruction_0':
  C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/moc_rasterwindow.cpp:85: undefined reference to __imp__ZN7QWindow16staticMetaObjectE' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x40): undefined reference toQObject::eventFilter(QObject*, QEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x48): undefined reference to QObject::timerEvent(QTimerEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x50): undefined reference toQObject::childEvent(QChildEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x58): undefined reference to QObject::customEvent(QEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x60): undefined reference toQObject::connectNotify(QMetaMethod const&)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x68): undefined reference to QObject::disconnectNotify(QMetaMethod const&)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x70): undefined reference toQWindow::surfaceType() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x78): undefined reference to QWindow::format() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x88): undefined reference toQWindow::accessibleRoot() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x90): undefined reference to QWindow::focusObject() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xa8): undefined reference toQWindow::moveEvent(QMoveEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xb0): undefined reference to QWindow::focusInEvent(QFocusEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xb8): undefined reference toQWindow::focusOutEvent(QFocusEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xc0): undefined reference to QWindow::showEvent(QShowEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xc8): undefined reference toQWindow::hideEvent(QHideEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xd0): undefined reference to QWindow::keyPressEvent(QKeyEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xd8): undefined reference toQWindow::keyReleaseEvent(QKeyEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xe0): undefined reference to QWindow::mousePressEvent(QMouseEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xe8): undefined reference toQWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xf0): undefined reference to QWindow::mouseDoubleClickEvent(QMouseEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0xf8): undefined reference toQWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x100): undefined reference to QWindow::wheelEvent(QWheelEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x108): undefined reference toQWindow::touchEvent(QTouchEvent*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x110): undefined reference to QWindow::tabletEvent(QTabletEvent*)' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x118): undefined reference toQWindow::nativeEvent(QByteArray const&, void*, long*)'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x120): undefined reference to QWindow::surfaceHandle() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x150): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::format() const'
  debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x158): undefined reference to non-virtual thunk to QWindow::surfaceHandle() const' debug/moc_rasterwindow.o:moc_rasterwindow.cpp:(.rdata$_ZTV12RasterWindow[_ZTV12RasterWindow]+0x160): undefined reference tonon-virtual thunk to QWindow::surfaceType() const'
  debug/moc_rasterwindow.o: In function RasterWindow::~RasterWindow()': C:\Qt\Examples\Qt-5.11.3\gui\build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug/debug/../../rasterwindow/rasterwindow.h:57: undefined reference to__imp__ZN7QWindowD2Ev'
  C:/Qt/Tools/mingw730_64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/lib/../lib/libmingw32.a(lib64_libmingw32_a-crt0_c.o):crt0_c.c:(.text.startup+0x2e): undefined reference to `WinMain'
  collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  mingw32-make[1]: *** [Makefile.Debug:67: debug\analogclock.exe] Error 1
  mingw32-make: *** [Makefile:36: debug] Error 2
  mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Qt/Examples/Qt-5.11.3/gui/build-analogclock-Desktop_Qt_5_11_3_MinGW_32bit-Debug'
  08:56:27: Proces "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" zakończył się kodem wyjściowym 2.
  Błąd budowania / instalowania projektu analogclock (zestaw narzędzi: Desktop Qt 5.11.3 MinGW 32bit)
  Podczas wykonywania kroku "Make"
  08:56:27: Czas trwania: 00:05.

  Pro file after that :

  include(../rasterwindow/rasterwindow.pri)

  work-around for QTBUG-13496
  CONFIG += no_batch

  SOURCES +=
  main.cpp

  target.path = $$[QT_INSTALL_EXAMPLES]/gui/analogclock
  INSTALLS += target


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m said in Mingw32 undefined reference:

  08:56:22: Uruchamianie "C:\Qt\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe" -j6

  Why is the make tool from the 64 bit compiler used? May it be, that also the 64 bit compiler is used?

  This looks like your environment variables are screwed up...

  Edit: Please show your Compilers tab in Tools > Options > Kits, especially the 32 bit ones. • here is my MinGw 32 bit configuration:

  0_1551254595271_fd8332a4-ea05-4f2f-b5ef-c9363ca0312e-obraz.png

  and this is MinGw 64 bit :

  0_1551254794097_96709a88-44bb-42db-9026-4096ce12408b-obraz.png • compilators tab

  0_1551255191338_b574e933-8040-4beb-9450-f40574d264ef-obraz.png


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m That looks good, unfortunately.

  So I really think you environment is wrongly set up. Please check the variables, especially PATH.

  On a side note, you seem to have installed lots of Qt version and also compilers you probably don't use.

  My experience is, that easily leads to confusion, so IF you are about new installation, only select what you really need. • 0_1551264446019_134ae422-d28a-4531-9239-468ad25ba75d-obraz.png

  my PATH


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m

  The Path under "System Environment" (Zmienne systemowe) is more interesting.

  Please post it as text here. • 0_1551267433870_14ed7be9-747a-4534-a73b-04f1079c6237-obraz.png

  here you go


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m

  How did the c:\Qt\%VERSION%\bin entry get there? • i've added it today manually while tried to fix the problem • @Dre4m is VERSION defined? • @KroMignon to be honest i have no idea , i've just followed some instruction anyway i have deleted it and my PAth looks like that now
  0_1551269396195_4ef0c62e-13f7-460a-8f66-cc4337dab173-obraz.png


 • Lifetime Qt Champion

  @Dre4m Log out and login from Windows, delete build directory, run qmake and build • nope same result • @Dre4m I had a similar problem but the opposite; I had both 64 and 32 bit tool kits installed in parallel and by some reason Qt Creator got all messed up and tried to run the 32 bit version of gdb on my 64 bit compiled binaries and there were no way of changing that in the settings (the gdb-field was greyed out). Hilarity Ensues. Nothing compiled and the log output made absolutely no sense.

  The solution for me was to clean up my environment to run only ONE setup of tools, ie the 64 bit MinGW. I'd suggest you start with removing the 5.12.1-kit and install the full 5.11.3-kit instead. Also check that there isn't a lot of stuff added under "Developer and Designer Tools", I only have "Qt Creator 4.8.1" and "MinGW 7.3.0 64-bit" checked there (and I guess you should have "MinGW 5.30 32-bit" checked instead). • will try in home on clean installation of qt • @Dre4m There's another weird behavior I noticed when I tried to reinstall Qt Creator. Apparently the kits doesn't get properly set up if you do it at install time, so just install a bare bone Qt Creator first and add the kit afterwards is my tip. At least that was what I had to do to get all bindings etc right.

  Dunno why. Now it works so I don't mess with it in fear that things will break again. • Still i dont understand why 64 bit version installed correctly and 32 didnt • To any interested person , i've figured out that somehow linker when building project was using mings64 bit path and didn't see refferences so i changed manually folder name of mingw 64 bit and somehow qt decided that its time to use PATH of 32-bit version of mingw , then i changed again name of folder back to normall and now its working on 32 bit version and 64 bit version.


Log in to reply