Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

How to stretch rectangle height with label? • I have:
  https://pastebin.com/8jZ201jn

  How to stretch rectangle height with label?

 • TextMetrics {
                id: textMetrics
                //font.family: "Arial"
                elide: Text.ElideMiddle
                //textWarp:
                elideWidth: Screen.width
                text: "Stworzyliśmy olbrzymią bazę pytań z egzaminów zawodowych! Napracowaliśmy się co nie miara, ale było warto - pytania pochodzą wprost z arkuszy egzaminacyjnych i jest ich łącznie aż 1691 (758 pytań E.12 + 568 pytań E.13 + 365 pytań E.14). Znajdziesz tutaj także wyjątkowe wykłady i tutoriale video, dostępne całkowicie za darmo!"
  
              }
  

  but textMetrics.boundingRect.height is only 15 • I used layout previous but i had:

  Layout.preferredWidth: Screen.width/2
  

  and

  height: childrenRect.height
  

  in rectangle, this don't work.

  I had to change

  height: childrenRect.height
  

  property on

  Layout.preferredHeight: childrenRect.height
  

  and this working:

  Rectangle{
  	Layout.alignment: Qt.AlignTop | Qt.AlignHCenter
  	Layout.preferredWidth: Screen.width/2
  	Layout.preferredHeight: childrenRect.height
  	color: "red"
  
  	Label{
  	  width: parent.width
  	  wrapMode: Text.WordWrap
  	  text: "Stworzyliśmy olbrzymią bazę pytań z egzaminów zawodowych! Napracowaliśmy się co nie miara, ale było warto - pytania pochodzą wprost 			  z arkuszy egzaminacyjnych i jest ich łącznie aż 1691 (758 pytań E.12 + 568 pytań E.13 + 365 pytań E.14). Znajdziesz tutaj także 			  wyjątkowe wykłady i tutoriale video, dostępne całkowicie za darmo!"
  	  font.pointSize: 18
  	  color: "#8E9198"
  	  horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
  	  verticalAlignment: Text.AlignVCenter
  	}
  }
  

Log in to reply