Nominate our 2022 Qt Champions!

Списък на процесите в Windows, включващ пълен път • Здравейте!
  Бих искал да попитам някой знае ли как могат да се изкарат стартираните процеси с техния пълен път в Windows, по възможност от някое вградено приложение. Целта ми е да проверя дали точно определено екзе е стартирано, а не само по именно. Засега ползвам tasklist, но не ми предоставя тази информация. • Успях да намеря начин:
  След като с tasklist взема PID на процеса:
  QProcess wmic;
  wmic.start("wmic process where processID=" + pid + " get CommandLine");
  wmic.waitForFinished();
  output = wmic.readAllStandardOutput();
  QString result = output.split("\n").at(1);
  -> Път + екзе = result.split(" ").at(0).toLower()