Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Nokia Tablet, help me ? • Tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-Mobile Banking

  Trong bài viết sau đây, Luận VĂn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-mobile Banking. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây:viết thuê luận văn

  Tên đề tài: Phát triển dịch vụ e-mobile banking tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển viết thuê luân văn
  luanvan24
  nông Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  2. Mục tiêu nghiên cứu

  Đề tài hướng đến giải quyết một số mục tiêu cơ bản sau đâyCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  • Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking

  • Nghiên cứu thực trạng về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua

  • Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing dịch vụ.

  • Phạm vi nghiên cứu:

  • Phạm vi không gian nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu tại Agribank CN tỉnh Kon Tum.

  • Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu trong khoảng thời gian 2015 - 2017 và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong thời gian tớiCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  luanvan24

  1. Phương pháp nghiên cứu

  Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp sau:

  • Phương pháp thống kê, mô tả.

  • Thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp để thu thập thông tin và các phương pháp thống kê, kinh tế lượng để xử lý.

  • Phương pháp so sánh, phân tích.

  • Khảo sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp khách hàng giao dịch và một số ngân hàng đang cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử.

  • Điều tra thông qua bảng câu hỏi khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon tum nhằm thu thập ý kiến đóng góp.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

  Về mặt lý luận: Luận văn sử dụng các lý luận khoa học quản trị kinh doanh và các định hướng chiến lược hoạt động marketing dịch vụ làm cơ sở xây dựng, triển khai chính sách marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong xu thế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong giai đoạn hiện nay.

  Về mặt thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum ở 2 góc độ: phía Nhà cung ứng dịch vụ và phía người sử dụng.

  1. Bố cục đề tài

  Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ và marketing dịch vụ

  Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum

  Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum
  https://g.page/luanvan24uytin?share

  1. Tổng quan tài liệu

  Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/


 • Lifetime Qt Champion

  Hi and welcome to devnet,

  In what way is that request related to Qt ? • @SGaist
  Nokia used to do Qt, so the OP feels this would be a good place to get a Nokia tablet recommendation? :)


 • Lifetime Qt Champion

  And they even had a giveaway of N950 N9 at the Developer Days in Münich ;-) • @SGaist
  You got one? https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_N950:

  Although they are marked "NOT FOR SALE", some were sold on eBay for more than €2,000.

  :-)


 • Lifetime Qt Champion

  Sorry, wrong number, it was the N9. • @SGaist
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_N9

  Prices in January 2012 were, depending on the size of the internal memory, between €500 and €630.

  Not €2,000, but still a couple of beers if you can sell it on ebay.... That is, unless you're still using it as your phone ;-)


 • Banned

  This post is deleted!

Log in to reply