ارسال عکس گرفته شده از Qimage به کیو ام ال • سلام دوستان ، من میخوام عکسی که از دیتابیس گرفتم و نوعش Qimage
  است رو به کیو ام ال بفرستم

      QVariant currentImage = eQuery.value(5).toByteArray();
      QByteArray bytes = currentImage.toByteArray();
      QImage image;
      image.loadFromData(bytes);
      qDebug() << (image.width());
  

  در کد بالا عکس به درستی گرفته میشه همانطور که میبینید خط آخر عرض عکس رو برام نشون میده ، مشکل من اینه نمیدونم چجوری این عکس رو به کنترل Image
  که در کیو ام ال دارم ارسال کنم
  ممنون میشم راهنمایی کنید


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.