Pobranie danych z komórki w QTableView • Dzień dobry,
  chciałbym się zapytać jak można pobrać dane z komórki w QTableView ?


 • Moderators

  Cześć,

  QTableView to klasa widoku. Dane znajdują się w modelu i to z niego je wyciągasz, np.

  QModelIndex komorka = jakisTableView->model()->index(wiersz, kolumna);
  
  QString tekst_komorki = komorka->data().toString();
  QColor kolor_tekstu = komorka->data(Qt::ForegroundRole).value<QColor>();
  QFont  font_tekstu  = komorka->data(Qt::FontRole).value<QFont>();
  

Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.