Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Връщане на QMap<QString,QString> дава segmentation fault • Здравейте!
  Имам няколко класа, като атрибутите им се съхраняват в

  protected:
    QMap <QString,QString> attributes;
  

  За достъп до елемент имам функцията

  QString getAttribute(QString Aname) const
  {
   return attributes.find(Aname).value();
  }
  

  която работи, но при опит да ползвам

  QMap<QString,QString> getAttributes() const
  {
   return attributes;  
  }
  

  Получавам segmentation fault и се чудя какъв е проблемът. Получаване на QVector по този начин няма проблем.
  По-точно проблем се появява като ползвам итератор за обхождане на QMap, фунцкията count() връща точния брой елементи.

  qDebug() << obj.getAttributes().count();
  QMap<QString,QString>::itterator it;
  for ( it = obj.getAttributes().begin(); it!=obj.getAttributes().end();++it)
  {
     qDebug() << it.key() << it.value(); // тук гърми
  }
  

  Ако копирам върнатия QMap във временен QMap обект и използвайки него работи. Каква е разликата с QVector например, че не става директната употреба на върнатия обект?