Si te zmadhohet horizontalLayout se bashku me MainWindow • Kam filluar nje projekt te vogel dhe problemi im i pare qe hasa eshte se nuk mund ti rregulloj objektet qe vet te zmadhohen apo zvogelohen proporcionalish me dritaren ame. Ato rrine fikse.

  Shiko se cka kam bere deri tash:

  @
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ui version="4.0">
  <class>MainWindow</class>
  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>600</width>
  <height>400</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
  <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralWidget">
  <widget class="QWidget" name="horizontalLayoutWidget">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>10</x>
  <y>20</y>
  <width>392</width>
  <height>281</height>
  </rect>
  </property>
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="0">
  <property name="spacing">
  <number>12</number>
  </property>
  <property name="sizeConstraint">
  <enum>QLayout::SetNoConstraint</enum>
  </property>
  <item>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2" stretch="0,0">
  <property name="spacing">
  <number>16</number>
  </property>
  <item>
  <widget class="QListView" name="listView">
  <property name="sizePolicy">
  <sizepolicy hsizetype="Expanding" vsizetype="Expanding">
  <horstretch>0</horstretch>
  <verstretch>0</verstretch>
  </sizepolicy>
  </property>
  </widget>
  </item>
  <item>
  <widget class="QPushButton" name="pushButton">
  <property name="text">
  <string>Get IPs</string>
  </property>
  </widget>
  </item>
  </layout>
  </item>
  </layout>
  </widget>
  </widget>
  <widget class="QMenuBar" name="menuBar">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>600</width>
  <height>24</height>
  </rect>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QToolBar" name="mainToolBar">
  <attribute name="toolBarArea">
  <enum>TopToolBarArea</enum>
  </attribute>
  <attribute name="toolBarBreak">
  <bool>false</bool>
  </attribute>
  </widget>
  <widget class="QStatusBar" name="statusBar"/>
  </widget>
  <layoutdefault spacing="6" margin="11"/>
  <resources/>
  <connections/>
  </ui>
  @ • [SOLVED]
  E zbulova se çka duhet të bëjë.
  Zmadhimi dhe zvogëlimi proporcional i objekteve do të bëhet vetëm nëse MainWindow ka layout "Lay out in a Form Layout" ose "Lay out in a Grid".
  Mundësitë tjera të layout-it janë "Lay out horizontally" dhe "lay out vertically" por nuk do ti zm/zv objektet në atë form (apo dritare).

  //Agroni • Pershendetje Agron,

  Sa i perket faqosjeve, mos prito lexoje kete dokument: "Layout Management":http://doc.qt.nokia.com/stable/layout.html

  Kryesisht layout managers i perdor nga C++ apo nga Qt Designer, Qt Designer te gjeneron XML ne .ui skedare, dhe kete XML nuk duhesh me editu me dore.


 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.