Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Si te zmadhohet horizontalLayout se bashku me MainWindow • Kam filluar nje projekt te vogel dhe problemi im i pare qe hasa eshte se nuk mund ti rregulloj objektet qe vet te zmadhohen apo zvogelohen proporcionalish me dritaren ame. Ato rrine fikse.

  Shiko se cka kam bere deri tash:

  @
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ui version="4.0">
  <class>MainWindow</class>
  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>600</width>
  <height>400</height>
  </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle">
  <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralWidget">
  <widget class="QWidget" name="horizontalLayoutWidget">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>10</x>
  <y>20</y>
  <width>392</width>
  <height>281</height>
  </rect>
  </property>
  <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout" stretch="0">
  <property name="spacing">
  <number>12</number>
  </property>
  <property name="sizeConstraint">
  <enum>QLayout::SetNoConstraint</enum>
  </property>
  <item>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_2" stretch="0,0">
  <property name="spacing">
  <number>16</number>
  </property>
  <item>
  <widget class="QListView" name="listView">
  <property name="sizePolicy">
  <sizepolicy hsizetype="Expanding" vsizetype="Expanding">
  <horstretch>0</horstretch>
  <verstretch>0</verstretch>
  </sizepolicy>
  </property>
  </widget>
  </item>
  <item>
  <widget class="QPushButton" name="pushButton">
  <property name="text">
  <string>Get IPs</string>
  </property>
  </widget>
  </item>
  </layout>
  </item>
  </layout>
  </widget>
  </widget>
  <widget class="QMenuBar" name="menuBar">
  <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>600</width>
  <height>24</height>
  </rect>
  </property>
  </widget>
  <widget class="QToolBar" name="mainToolBar">
  <attribute name="toolBarArea">
  <enum>TopToolBarArea</enum>
  </attribute>
  <attribute name="toolBarBreak">
  <bool>false</bool>
  </attribute>
  </widget>
  <widget class="QStatusBar" name="statusBar"/>
  </widget>
  <layoutdefault spacing="6" margin="11"/>
  <resources/>
  <connections/>
  </ui>
  @ • [SOLVED]
  E zbulova se çka duhet të bëjë.
  Zmadhimi dhe zvogëlimi proporcional i objekteve do të bëhet vetëm nëse MainWindow ka layout "Lay out in a Form Layout" ose "Lay out in a Grid".
  Mundësitë tjera të layout-it janë "Lay out horizontally" dhe "lay out vertically" por nuk do ti zm/zv objektet në atë form (apo dritare).

  //Agroni • Pershendetje Agron,

  Sa i perket faqosjeve, mos prito lexoje kete dokument: "Layout Management":http://doc.qt.nokia.com/stable/layout.html

  Kryesisht layout managers i perdor nga C++ apo nga Qt Designer, Qt Designer te gjeneron XML ne .ui skedare, dhe kete XML nuk duhesh me editu me dore.


Log in to reply