Opencl  • سلام یکی نمیدونه من چطوری باید qtopencl رو در ویندوز make کنم و استفاده؟  • کسی نیست کمکم کنه؟  • p{direction:rtl;text-align:right}. میتونم مورد استفادت از OpenCL رو بپرسم؟  • ‏‫در ویندوز make نداریم. اگر با Visual Studio می‌خواهی کامپایل کنی از nmake استفاده کن. اگر MinGW نصب کردی از mingw32-make استفاده کن. اگر CygWin نصب کرده‌ای یک شل باز کن و برو به آدرس مربوطه و make بزن.

    ‫از همه راحت‌تر استفاده از خود QtCreator برای کامپایل هست.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.