Qt World Summit: Register Today!


Gniazdo SSL (QSslSocket) - dopuszczenie wyłącznie klientów posiadających poprawny klucz publiczny • Witam,
  od wczoraj próbuję zaimplementować gniazdo SSL (QSslSocket), dzieki któremu serwer dopuszczał by wyłącznie klientów posiadających klucz publiczny (certyfikat).
  Kod serwera:

  	void NewClient() {
  	  const QString rootCAPath(":/ssl.crt");
        auto rootCACert = QSslCertificate::fromPath(rootCAPath);
        Q_ASSERT(!rootCACert.isEmpty());
        socket->setCaCertificates(rootCACert);
        socket->setProtocol(QSsl::SslProtocol::SslV3);
        socket->setPeerVerifyMode(QSslSocket::PeerVerifyMode::QueryPeer);
  
        connect(socket.data(), SIGNAL(sslErrors(QList<QSslError>)), this, SLOT(sslError(QList<QSslError>)));
        socket->connectToHostEncrypted(ip.toString(), port);
        if (!socket->waitForEncrypted(1000))
        {
          qDebug() << "Error: " + socket->errorString();
          return false;
        }
  
  			if (!socket->waitForConnected(5000))
  			{
  				qDebug() << "Error: " + socket->errorString();
          		return false;
  			}
  			else
  			{
  				return true;
  			}
  		}
  
      void Client::sslError(const QList<QSslError> & error) {
        qDebug() << "sslErrorOccured: " << error;
        //socket->ignoreSslErrors(error);
      }
  

  Serwer:

  void Server::sslError(const QList<QSslError>& error)
      {
        qDebug() << "sslErrorOccured: " << error << error[0];
      }
  
      void Server::newRequest()
      {
        if (!socketDescriptor)
        {
          return;
        }
  			
        socket.reset(new QSslSocket());
        socket->setSocketDescriptor(socketDescriptor);
        socket->setPrivateKey(":/ssl.key", QSsl::Rsa);
        socket->setLocalCertificate(":/ssl.crt");
        socket->setProtocol(QSsl::SslProtocol::SslV3);
        socket->setPeerVerifyMode(QSslSocket::PeerVerifyMode::VerifyPeer);
  
        connect(socket.data(), SIGNAL(sslErrors(QList<QSslError>)), this, SLOT(sslError(QList<QSslError>)));
  
        socket->startServerEncryption();
        if (!socket->waitForEncrypted(1000))
        {
          qDebug() << "Timeout!";
          socket->close();
          return;
        }    
        
        if (!socket->waitForReadyRead(5000))
        {
          qDebug() << "Timeout!";
          socket->close();
          return;
        }
  
        // (...) request processing
        socket->close();
      }
  

  Po obu stronach plik ssl.crt jest ten sam.
  W wyniku serwer nie otrzymuje certyfikatu od klienta (status: invalid), dostaje błąd ssl, że nie otrzymano go od drugiej strony i go odrzuca.
  Klient zaś dostaje 2 błędy dla innego certyfikatu: QSslError::SelfSignedCertificate (co wiem, że powinienem zignorować) oraz CertificateUntrusted), w przypadku prawidłowego certyfikatu pojawia się wyłącznie błąd pierwszy.

  Sprawdzałem pakiety za pomoca wireshark'a - są zaszyfrowane ale faktycznie informacje o certyfikacie (lub kluczu prywatnym) wysyła wyłącznie serwer (klient milczy).
  Certyfikat i klucz na pewno są dobrze czytane z pliku (sprawdzałem za pomocą QFile).
  Jak to poprawić?


Log in to reply