تبدیل متن  • چه طور میشه برنامه ای نوشت که متنمون رو رمز گزاری کنه مثلا به جای هر 1به ما 5 بده؟؟؟؟


Log in to reply