Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Edycja pliku xlsx • Dzień dobry,
  Próbuję użyć modelu qtxlsx dostępnego w tym miejcu https://github.com/VSRonin/QtXlsxWriter
  Po skopiowaniu katalogu src do katalogu projektu i zdefiniowaniu bibliotek w projekcie:

  #include "src/xlsx/qtxlsx.pri"
  

  otrzymuję komunikat INCLUDEPATH does not name a type
  INCLUDEPATH +=$$PWD

  Znalazłem informację że brakuje mi czegoś w pliku .pro ale nie wiem czego. • Cześć,
  możesz zamieścić swój plik .pro?

  VSRonin podaje dwa przykłady użycia - jak rozumiem próbujesz użyć kodu bezpośrednio (opcja 2)? • Tak jest to druga opcja. Próbowałem pierwszą metoda ale też się nie powiodło.
  jest to świeżo otwarty projekt
  plik tpm.pro

  QT    += core gui
  
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  TARGET = tpm
  TEMPLATE = app
  DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
  
  SOURCES += \
      main.cpp \
      mainwindow.cpp
  
  HEADERS += \
      mainwindow.h
  
  FORMS += \
      mainwindow.ui
  
  

  Plik .cpp

  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  #include "src/xlsx/qtxlsx.pri"
  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
  {
    ui->setupUi(this);
  }
  
  MainWindow::~MainWindow()
  {
    delete ui;
  }
  
  


 • Z opisu:
  include(qtxlsx.pri)
  Oczywiście .pri powinien być poprzedzony ścieżką dostępu (względną w stosunku do pliku .pro lub po prostu bezwzględną razem z literą napędu). Ty próbujesz dodać ten plik w .cpp, co jest błędem. W .cpp dodajesz tylko (zgodnie z dokumentacją):
  #include "xlsxdocument.h"

  Po modyfikacji pliku .pro uruchom qmake'a, potem inkluduj .h.

  Daj znać, czy zadziałało :) • Zadziałało, dzięki teraz mogę przystąpić do pisania aplikacji :) • Powodzenia!
  Jeśli jesteś pewien, że działa, oznacz proszę temat jak "Solved" :)


Log in to reply