Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

FreeGlut: undefined reference In function `glutInit_ATEXIT_HACK': • Witam, ostatnio chciałem zrobić pewny mały projekt w QT lecz jak chce podpiec do niego freegluta to wyskakuje właśnie "undefined reference".

  //*.pro
  
  QT    += core gui opengl
  
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  TARGET = test1
  TEMPLATE = app
  
  DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
  
  SOURCES += \
      main.cpp \
      mainwindow.cpp \
    gl.cpp
  
  HEADERS += \
      mainwindow.h \
    gl.h
  
  FORMS += \
      mainwindow.ui
  LIBS  += -lopengl32
  LIBS  += -lglu32
  LIBS  += -lglut32
  LIBS  += -lfreeglut
  
  
  //gl.h
  
  #ifndef GL_H
  #define GL_H
  
  #include <QWidget>
  #include <QOpenGLWidget>
  #include <QOpenGLFunctions>
  class gl : public QOpenGLWidget
  {
  public:
    explicit gl(QWidget *parent);
  private:
    void initializeGL();
    void resizeGL(int w, int h);
    void paintGL();
  };
  
  #endif
  
  //gl.cpp
  
  #include "gl.h"
  #include <QtOpenGL>
  #include <QOpenGLFunctions>
  #include <QOpenGLWidget>
  #include <GL/freeglut.h>
  gl::gl(QWidget *parent) : QOpenGLWidget(parent)
  {
  
  }
  
  void gl::initializeGL(){
      glClearColor(0.2, 0.2, 0.2, 1);
  }
  
  void gl::resizeGL(int w, int h){
  
  }
  
  void gl::paintGL(){
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glutWireTeapot(0.6);
  }
  
  
  //main.cpp
  #include "mainwindow.h"
  #include <QApplication>
  #include <GL/freeglut.h>
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    QApplication a(argc, argv);
    glutInit(&argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
  
    return a.exec();
  }
  
  
  //Błędy
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:637: błąd: undefined reference to `_imp____glutInitWithExit@12'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:639: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateWindowWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:641: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateMenuWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:637: błąd: undefined reference to `_imp____glutInitWithExit@12'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:639: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateWindowWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:641: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateMenuWithExit@8'
  

 • Moderators

  Nie jest to bezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie, ale czy rzeczywiście potrzebujesz jakichś funkcji z freeglut? Obsługę okien, klawiatury i kontekstu OpenGL masz bezpośrednio w Qt. Jaki jest sens się meczyć z mieszaniem tych dwóch bibliotek, tym bardziej jeśli projekt ma być mały?
  Polecam rzucić okiem na QOpenGLWidget. Będzie łatwiej.


Log in to reply