Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Program do nauki słówek POMOC • Piszę program do nauki słówek. Chcę wykorzystać bibliotekę STL. Na razie mam dopiero początek, no i pierwsze problemy.

  slowa.h
  
  #ifndef SLOWA_H
  #define SLOWA_H
  
  #include <QMainWindow>
  
  class slowa
  {
  public:  
    explicit slowa(QWidget *parent = 0);
    QString polskie;
    QString obce;
    slowa(QString xpolskie, QString xobce);
    ~slowa();
  
  };
  
  #endif // SLOWA_H
  
  
  mainwindow.h
  
  #ifndef MAINWINDOW_H
  #define MAINWINDOW_H
  #include "slowa.h"
  
  #include <QMainWindow>
  
  namespace Ui {
  class MainWindow;
  }
  
  class MainWindow : public QMainWindow
  {
    Q_OBJECT
  
  public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
  
  private:
    Ui::MainWindow *ui;
  };
  
  #endif // MAINWINDOW_H
  
  slowa.cpp
  
  #include "slowa.h"
  
  slowa::slowa(QString xpolskie, QString xobce):
     polskie(xpolskie)
    , obce(xobce)
  
  {
  }
  slowa::~slowa()
  {
  }
  
  
  mainwindow.cpp
  
  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  
  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
  {
    QVector <slowa> s;
    QString pl = "polskie";
    QString en = "obce";
    s.push_back(slowa(pl,en));
    ui->setupUi(this);
  }
  
  MainWindow::~MainWindow()
  {
    delete ui;
  }
  
  

  Mam problem z błędem

  mainwindow.obj:-1: błąd: LNK2019: unresolved external symbol "public: __cdecl slowa::slowa(class QWidget *)" (??0slowa@@QEAA@PEAVQWidget@@@Z) referenced in function "private: void __cdecl QVector<class slowa>::defaultConstruct(class slowa *,class slowa *)" (?defaultConstruct@?$QVector@Vslowa@@@@AEAAXPEAVslowa@@0@Z)
  

 • Moderators

  W slowa.h masz taki konstruktor:

  explicit slowa(QWidget *parent = 0);
  

  ale nigdzie go nie implementujesz. Z tego co tu widzę to slowa nie będzie widgetem, więc ten konstruktor jest zupełnie zbędny, usuń go. Ten include #include <QMainWindow> w slowa.h też nie jest Ci potrzebny.

  Taka drobna uwaga nie związana z problemem - nie przekazuj stringów przez wartość tylko przez const referencję, jest zdecydowanie wydajniej:

  slowa(const QString& xpolskie, const QString& xobce);
  


 • Zmieniłem to co mówiłeś w slowa.h teraz mam taki błąd

  C:\Qt\5.9\msvc2013_64\include\QtCore\qvector.h:320: błąd: C2512: 'slowa' : no appropriate default constructor available
  

  konstruktor w c++

  slowa::slowa(QString xpolskie, QString xobce):
     polskie(xpolskie)
    , obce(xobce)
  {
  }
  

 • Moderators

  QVector wymaga, aby typ posiadał domyślny konstruktor, czyli możesz albo dodać nowy konstruktor:

  slowa() {}
  

  albo zmienić ten który masz dodając domyślne wartości argumentów:

  slowa(const QString& xpolskie = QString(), const QString& xobce = QString());
  

Log in to reply