Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

auto dopasowanie QTableWidget.  • Witam
    Czy możliwe jest takie takie ustawienie QTableWidgeta żeby zawsze zawartość była dopasowana do wielości okna (celki by się zmniejszały ale i nie pojawiały się scrollBary )
    tableWidget


Log in to reply