Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Napisałem skrótowo wiem, to jest folder, w którym zapisywane są pliki .exe oraz .o i do tego katalogu muszę skopiować wymagane biblioteki .dll aby program.exe działał.


Log in to reply