SerialPort Okuma • Arkadaşlar merhaba,
  Serial porttan gelen veriyi readall diyerek alıyorum QByteArray şeklinde veri döndürüyor ancak, bunu combobox veya listbox'a nasıl yazdırabilirim. Dönen veri alt alta string içeriyor. Wifi listesi geliyor. • @cagin90 veriyi şu şekilde aldığını varsayarak;
  QString loadcell = "";
  QString data = loadcellPort->readLine().toStdString().c_str();

  Eğer Statik bir değişken tanımlarsan ve buna atarsan bütün verilini orada kullabilirsin. Eğer slot okuyarak alıyorsan değişkenlerini her veriyi okuduğunda bunu diziye kaydeden bir methodu bu slotun içersinde çağırablirsin. • Merhaba,

  Qt5 üzerinde serialport modulünü kurarken hata mesajı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  Saygılarımla

  Metin sunan


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.