Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

SerialPort Okuma • Arkadaşlar merhaba,
  Serial porttan gelen veriyi readall diyerek alıyorum QByteArray şeklinde veri döndürüyor ancak, bunu combobox veya listbox'a nasıl yazdırabilirim. Dönen veri alt alta string içeriyor. Wifi listesi geliyor. • @cagin90 veriyi şu şekilde aldığını varsayarak;
  QString loadcell = "";
  QString data = loadcellPort->readLine().toStdString().c_str();

  Eğer Statik bir değişken tanımlarsan ve buna atarsan bütün verilini orada kullabilirsin. Eğer slot okuyarak alıyorsan değişkenlerini her veriyi okuduğunda bunu diziye kaydeden bir methodu bu slotun içersinde çağırablirsin. • Merhaba,

  Qt5 üzerinde serialport modulünü kurarken hata mesajı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  Saygılarımla

  Metin sunan


Log in to reply