Χρήση του Qt το 2017;  • Με αφορμή την νέα χρονιά στην οποία μπήκαμε, ήθελα να ρωτήσω τι "κινείται" στην Ελλάδα ή/και σε ελληνικές εφαρμογές σχετικά με Qt. Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο; Συμμετέχετε σε κάποιο project ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιεί Qt;Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.