Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Wyświetlanie obrazka z bazy w qml  • Witam,
    Mój projekt zbudowany jest z QQmlExtensionPlugin do obsługi bazy danych oraz aplikacji która wyświetla zawartość.
    W bazie mam zapisany obrazem i nie potrafię wyświetlić go w GridView. Wiem że trzeba skorzystać z QQuickImageProvider ale nie potrafię zarejestrować typu (qmlRegisterType) z pluginu.
    Prosiłbym o pomoc lub zaproponowanie innego rozwiązania.


Log in to reply