Wyświetlanie obrazka z bazy w qml  • Witam,
    Mój projekt zbudowany jest z QQmlExtensionPlugin do obsługi bazy danych oraz aplikacji która wyświetla zawartość.
    W bazie mam zapisany obrazem i nie potrafię wyświetlić go w GridView. Wiem że trzeba skorzystać z QQuickImageProvider ale nie potrafię zarejestrować typu (qmlRegisterType) z pluginu.
    Prosiłbym o pomoc lub zaproponowanie innego rozwiązania.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.