Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QWebEnginePage jak przetłumaczyć na polski menu kontekstowe • Witam, jak w temqacie.
  QWebEnginePage posiada funkcję:

  QMenu * men = this->page()->createStandardContextMenu();
  

  Jak zrobić, aby menu wyświatlało się po polsku?
  Instalowanie tlanslatora globalnie dla aplikacji nie daje efektu. WebEngine dalej ma menu po angielsku.
  Dzięki i pozdrawiam.


Log in to reply