Could not read evdevtouch dla klasy QT w QML • Witam
  Pisze prosty programik na raspberry 3.
  Jako system używam YOCTO.
  Jato sterownik pieca CO. Mam dotykowy wyświetlacz 7'', jako systemu dla aplikacji QML używam EGLFS.
  I tu jest problem. Podczas uruchomienia programu wszystko działa ok. Jednak regularnie w konsoli widzę komunikat:

  evdevtouch: Could not read from input device (No such device)
  

  czasami:

  evdevtouch: Cannot open input device /dev/input/event0 (No such file or directory)
  

  W momencie gdy wyskakuje ten komunika wyświetlacz nie odpowiada.
  Wyświetlacz to: Waveshare LCD IPS 7'' 1024x600px HDMI + USB botland.com.pl.

  Czym bardziej komplikuję program tym dotyk gorzej działa.
  Czy ktoś ma jakiś pomysł tak to poprawić/usunąć problem?

  Fragment QML:

  import QtQuick 2.7
  import QtQuick.Controls 2.0
  import QtQuick.Layouts 1.0
  import Message 1.0
  
  import QtQuick.Window 2.0
  import QtQuick.Extras 1.4
  
  
  ApplicationWindow {
    visible: true
    width: 600
    height: 1024
    title: qsTr("Hello World")
  
    Message {
      id:piec
      stan:"STOP"
      //stanChanged: console.log("zmianiono stan")
      onStanChanged: updatePrzyciskiFunkcji()
      onZmianaZegara: updateZegar()
    }
  
     function updatePrzyciskiFunkcji() {
     //console.log("zmianiono stan")
       bt_stop.checked= piec.prz_STOP
       bt_recznie.checked = piec.prz_Recznie
       bt_rozpalanie.checked = piec.prz_rozp
       bt_automatycznie.checked = piec.prz_auto
       pole_info.text = piec.stan
  
       status_1.active = piec.led_wentylator
       status_2.active = piec.led_pompa_cwu
       status_3.active = piec.led_pompa_co
       status_4.active = piec.led_pompa_objegowa
  
     }
  

  Fragment main:

  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
    QGuiApplication app(argc, argv);
  
    qmlRegisterType<Message>("Message", 1, 0, "Message");
  
    //wiringPiSetupSys();
  //////////  wiringPiSetup () ;
  
    QQmlApplicationEngine engine;
    engine.load(QUrl(QLatin1String("qrc:/main.qml")));
  
  
    return app.exec();
  }
  

  head:

  class Message : public QObject
  {
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(QString stan READ stan WRITE setStan NOTIFY stanChanged)
    Q_PROPERTY(QString adresIP READ adresIP CONSTANT)
    Q_PROPERTY(bool prz_STOP READ prz_STOP)
    Q_PROPERTY(bool prz_Recznie READ prz_Recznie)
    Q_PROPERTY(bool prz_rozp READ prz_rozp)
    Q_PROPERTY(bool prz_auto READ prz_auto)
    Q_PROPERTY(QString zegar READ zegar NOTIFY zmianaZegara)
    Q_PROPERTY(bool led_wentylator READ led_wentylator)
    Q_PROPERTY(bool led_pompa_cwu READ led_pompa_cwu)
    Q_PROPERTY(bool led_pompa_co READ led_pompa_co)
    Q_PROPERTY(bool led_pompa_objegowa READ led_pompa_objegowa)
  
  public:
    explicit Message(QObject *parent = 0);
    Q_INVOKABLE void setStan(const QString &a);
    QString stan() const;
    QString adresIP() const;
    bool prz_STOP() const;
    bool prz_Recznie() const;
    bool prz_rozp() const;
    bool prz_auto() const;
    bool led_wentylator() const;
    bool led_pompa_cwu() const;
    bool led_pompa_co() const;
    bool led_pompa_objegowa() const;
    QString zegar() const;
  
  
  signals:
    void stanChanged();
    void zmianaZegara();
  
  private:
    QString m_stan;
    bool B_STOP;
    bool B_Recznie;
    bool B_rozp;
    bool B_auto;
    qint16 state;
  
    //QRpiGpio::Pin p;
  
  
  public slots:
    void update(void);
  
  };
  


 • A jak się zachowuje dotyk na standardowym raspbianie z X pobranym ze strony projektu? Być może problem leży gdzieś indziej, niekoniecznie w samej aplikacji. Przeglądnij może dmesg, lub ewentualnie syslog jak masz czy nie ma czegoś podejrzanego. BTW korzystałeś z jakiegoś tutoriala odnośnie YOCTO dla raspberry pi? Tak się składa, że wpadł mi w ręce ten sam dotyk to mógłbym też coś sprawdzić. Z tym, że w moim przypadku, raczej corsscompilowałem Qt na raspbiana, a chętnie spróbowałbym zbudować system na raspberry z YOCTO. • System budowałem na tym:
  Building Raspberry Pi Systems with Yocto
  Jest tutaj pełne Qt5.7 wraz z takimi dodatkami jak "Virtual Keyboard". Mam tylko problem z Cross-compilation. Nie wiem jak poprawnie to skonfigurować. Na razie przesyłam kody rsyncem i kompiluję bezpośrednio na malinie.

  Ciekawostka: Po odpaleniu powyższego programu polecenie "free -m" pokazuje 22 mebibytes zajętosci pamieci RAM. • W tym tutorialu chyba tylko jest jak zbudować sam rootfs na malinę, a nie ma już dodane jak dodatkowo zbudować sdk, albo nie zauważyłem, standardowo zazwyczaj buduje się je przez:

  bitbake meta-toolchain-qt5
  

  Oczywiście wcześniej musisz mieć zaincjalizowane repo. Zapodaj tego dmesg może coś ciekawgo powie. W najbliższym czasie sam postaram się zbudować system z yocto (będę próbował na tym samym wyświetlaczu), więc w razie czego będzie z czym skonfrontować. • Prawdopodobnie już rozwiązałem problem.
  Jak narazie wszystko wskazuje na to że problem był w zasilaniu.
  Miałem Raspberry podłączone do PC oraz jednocześnie do dodatkowego modułu.
  Gdy podłączyłem ładowarkę 2000mA to problem dotychczas się nie powtórzył. • Być może właśnie, że malina miała za mało prądu, i dlatego tak wariowała. Grunt, że naprawione. BTW wspomniałeś, że malina będzie sterowała piecem CO, mógłbyś się pochwalić jak rozwiązałeś sterowanie prędkością nadmuchu? O ile w ogóle nią sterujesz.
  Pozdrawiam • Obrotami wentylatora chcę sterować za pomocą arduino nano lub STM32F103C8T6 w którym będę stosował transoptor oraz triaka. Jako potwierdzenie obrotów zastosuję czujnik fotoelektryczny a do jednej z łopatek planuję przymocować płytkę. W ten sposób dostanę sprzężenie zwrotne.
  Stosując powyższe moduły mogę porostu kabelkiem USB połączyć z Raspberry i za pomocą klasy QTSERIAL tobie odczytywać.
  Mam inny problem. Skompilowałem toolchain i skonfigurowałem qtcreatora.
  Jednak podczas kompilacji mi wyskakuje:

  18:56:41: Uruchamianie "/usr/bin/make" 
  g++ -c -pipe -O2 -g -std=gnu++11 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_QML_DEBUG -DQT_NO_DEBUG -DQT_QUICK_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I../QML_sygnaly_i_sloty -I. -I../QML_sygnaly_i_sloty/qrpigpio -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5 -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtQuick -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtGui -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtQml -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtNetwork -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtCore -I. -I/opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/linux-g++ -o main.o ../QML_sygnaly_i_sloty/main.cpp
  In file included from /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/features.h:392:0,
           from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/5/bits/os_defines.h:39,
           from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/5/bits/c++config.h:482,
           from /usr/include/c++/5/cstddef:44,
           from /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtCore/qglobal.h:45,
           from /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtCore/qcoreapplication.h:43,
           from /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtGui/qguiapplication.h:43,
           from /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/qt5/QtGui/QGuiApplication:1,
           from ../QML_sygnaly_i_sloty/main.cpp:1:
  /opt/poky/2.1.1/sysroots/cortexa7hf-neon-vfpv4-poky-linux-gnueabi/usr/include/gnu/stubs.h:7:29: fatal error: gnu/stubs-soft.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
  compilation terminated.
  Makefile:1253: polecenia dla obiektu 'main.o' nie powiodły się
  make: *** [main.o] Błąd 1
  18:56:42: Proces "/usr/bin/make" zakończył się kodem wyjściowym 2.
  Błąd budowania / instalowania projektu QML_sygnaly_i_sloty (zestaw narzędzi: raspberry)
  Podczas wykonywania kroku "Make"
  18:56:42: Czas trwania: 00:00.
  

  Niestety pliku stubs-soft.h faktycznie tam nie ma :-(

  Co do wyświetlacza to narazie dobrze się spisuje. Jednak do uruchomienia na malinie trzeba było poprawić plik config bo malina sama z siebie go nie rozpoznała. • Wygląda na to, że chyba masz zły kompilator ustawiony.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.