Qt-Creator msys2 windows7 • Zainstalowałem qt-creator na systemie windows 7 32Bity takim poleceniem

  pacman -Sy mingw-w64-i686-qt-creator
  

  polecenie

   MINGW32 ~
  $ qtcreator -version
  
  

  pluje takim obrazkiem

  0_1473545987080_Bez tytułu.png

  Jednak próba odpalenia qt-creatora kończy się niepowodzeniem

   MINGW32 ~
  $ qtcreator
  Segmentation fault
  

  ktoś może ma jakąś sugestię jak namierzyć przyczynę ?? lub wie czym może być takie zachowanie spowodowanie. Za odpowiedź dziękuję • Ok udało mi się namierzyć przyczynę. wadliwy okazał się plugin "QmlProfiler" usunięcie pliku QmlProfiler4.dll rozwiązało problem z niemożnością odpalenia qt-creatora


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.