Qt For Android ilginç tepkiler veriyor.  • Merhaba Arkadaşlar ,
    QT ile mobil uygulama geliştiriyorum.Ama keske Java ile geliştirseydim diyorum bazen.İşin içinden çıkmadığım bir hata ile karşı karşıyayım. Bu sorunu aşağıdaki linkte dile getirdim:
    https://forum.qt.io/topic/65771/qt-for-android-listview-cannot-be-updated-by-q_property

    Bir Q_Property'im var. Q_PROPERTY(QList<QObject*> wolist READ wolist WRITE setWolist NOTIFY wolistChanged) . Bu propert qml tarafında bir listview'e bağlı.Şimdi QList<> değiştiği zaman MinGw'de listview güncelleniyor.Hiç bir sorun yok . Fakat android tarafına geliyorum.Bu sefer ekranda hiç bir değişiklik yok.Sorun ne olabilir.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.