Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Labele i program nieoczekiwanie przerwał pracę. • Witam, mam problem. Próbuję dodać label do mojego programu. Wydaje mi się, że robię to poprawnie, a po kompilacji pojawia się błąd : Program nieoczekiwanie przerwał pracę. Jak go debuguje pokazuje mi błąd segmentation fault wskazując właśnie na label. Jak usunę label to program się kompiluje i włącza. Może ktoś mi powie co robię źle, bo już przekopałem cały internet i nie potrafię sobie poradzić z tym problemem. Dzięki!

  
  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  
  #include <QString>
  #include <QMessageBox>
  #include <QLabel>
  #include <QFileDialog>
  #include <QDebug>
  #include <QPixmap>
  
  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
  {
    ui->setupUi(this);
    this->Inicjalizacja_Interfejsu();
  }
  
  void MainWindow::Inicjalizacja_Interfejsu(){
  
    this->Slidery();
    this->Layouty();
    this->Akcje();
    this->Labele();
  
  
    setWindowTitle("Obsługa Światła");
    setMinimumSize(700, 500);
  
  }
  
  void MainWindow::Slidery(){
  
    Slider1 = new QSlider;
    Slider1->setMaximumSize(50 , 20);
    Slider1->setRange(0 , 1);
    Slider1->setOrientation(Qt::Horizontal);
    Slider1->setStatusTip("Włączanie lampy 1");
    Slider2 = new QSlider;
    Slider2->setMaximumSize(50 , 20);
    Slider2->setRange(0 , 1);
    Slider2->setOrientation(Qt::Horizontal);
    Slider2->setStatusTip("Włączanie lampy 2");
    Slider3 = new QSlider;
    Slider3->setMaximumSize(50 , 20);
    Slider3->setRange(0 , 1);
    Slider3->setOrientation(Qt::Horizontal);
    Slider3->setStatusTip("Włączanie lampy 3");
    Slider4 = new QSlider;
    Slider4->setMaximumSize(50 , 20);
    Slider4->setRange(0 , 1);
    Slider4->setOrientation(Qt::Horizontal);
    Slider4->setStatusTip("Włączanie lampy 4");
  }
  
  void MainWindow::Labele(){
  
    Label1 = new QLabel();
    Label1 -> setText("LOL");
    Label1->setSizePolicy(QSizePolicy::Ignored, QSizePolicy::Ignored);
    Label1->setScaledContents(true);
    Label1->adjustSize();
  }
  
  void MainWindow::Layouty(){
  
    // QHBoxLayout *Pus = new QHBoxLayout;
    //Pus->addWidget(Label1);
    QHBoxLayout *Slide1 = new QHBoxLayout;
    Slide1->addWidget(Slider1);
  
  
  
  
    QGridLayout *gridLayout = new QGridLayout;
     gridLayout->addWidget(Label1 , 0 , 0);
    gridLayout->addLayout(Slide1, 1 , 0);
    gridLayout->addWidget(Slider2 , 3 , 0);
    gridLayout->addWidget(Slider3, 1 , 1);
    gridLayout->addWidget(Slider4, 3 , 1);
  
  
    QWidget *window = new QWidget;
    window->setLayout(gridLayout);
    setCentralWidget(window);
  
  }
  void MainWindow::Akcje(){
  
    QObject::connect(Slider1, SIGNAL(sliderMoved(int)), this , SLOT(Informacja()));
  }
  
  void MainWindow::Informacja(){
  
  
    QMessageBox::information(this,"Info","Lampa 1 włączona");
  
  }
  
  MainWindow::~MainWindow()
  {
    delete ui;
  }
  
  


 • Rozumiem, że program przestaje działać na linijce, którą tu w kodzie wykomentowałeś

  //Pus->addWidget(Label1);
  

  Jeśli tak. To zauważ, że Label1 w tej chwili jest jeszcze niezainicjowany. Masz złą kolejność w funkcji Inicjalizacja_interfejsu, jak przeniesiesz wcześniej tworzenie labeli przed tworzenie layoutów to powinno działać:

  void MainWindow::Inicjalizacja_Interfejsu(){
    this->Slidery();
    this->Labele();
    this->Layouty();
    this->Akcje();
   }
  


 • @tomasz3dk Wielkie dzięki, pomogło :)