Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QString i problem z kropką • Wykonuję następującą operację:
  @
  this->file_name= QFileDialog::getOpenFileName
  (
  handle_parent,
  QObject::tr("OtwĂłrz plik konfiguracyjny"),
  ".",
  QObject::tr("Images (.csv)")
  );
  @
  Powoduje to zawieszenie programu.
  Po badaniach wyszło, iż problemem jest kropka przed rozszerzeneim pliku.
  Po małej zmianie z kropki na # przypisanie jest ok.
  @
  this->file_name=
  QFileDialog::getOpenFileName
  (
  handle_parent,
  QObject::tr("OtwĂłrz plik konfiguracyjny"),
  ".",
  QObject::tr("Images (
  .csv)")
  ).replace(".","#");
  @
  Ten sam problem się pojawia w momencie gdy próbuję
  odwrócić sytuację:
  @
  QFile file(this->file_name.replace("#","."));
  @
  podanie bezpośrednio filename.csv z kropką powoduje dokładnie ten sam problem.
  Czy ktoś się spotkał z tak dziwacznym problemem że nei można w QString umieścić ciągu znaków z kropką ???


 • Moderators

  W QString można umieścić dowolny ciąg znaków, nawet wiele \0 i znaki niewidoczne (cokolwiek co jest w UTF-16).

  Proszę podaj więcej informacji na temat objawów "zawieszenia" programu. Widać jakieś informacje o błędzie, coś pojawia się na konsoli, może segfault? • Objaw jest głupi ale wynikł z.... zupełnie niepowiązanego braku wskaźnika do obiektu około 20 lini nizej.
  przypisanie kropki w QString powodowało, że program zwisał. Przez przypadek odkryłem że przestał zwisać jak wykomentowałem cało funkcji poniżej obsługi pliku a przechodził przez ten błędny wskaźnik obiektu gdy nieprzypisywałem kropki do QString. Obiekt był niepowiązany z QString i wyliczał crc32 z daty i czasu a zapomniałem w konstruktorze przypisać obiekt do wskaźnika. Niejednoznaczność błędnego zachowania i miejsca błędu jest zaskakująca:

  void themes::load(QWidget* handle_parent)
  {
  qDebug() << FLV << " ";
  this->file_select(handle_parent); // <<<< Tu następował zwis nawet jak zastąpiłem bezpośrednim wpisaniem ciągu w QString
  qDebug() << FLV << "this->file_name= " << this->file_name;
  this->max_records_set(RUND_MAX); // <<<< W tej funkcji użyłem niezainicjowany wskaźnik.
  if (0!=this->load_file())
  { /* blad zaczytania pliku tematów */
  //hmain->all_free();
  qDebug() << FLV << " ";
  this->all_themes=0;

  QMessageBox msgBox;
  msgBox.setIconPixmap( QPixmap("logo32.png") );
  msgBox.setWindowTitle("Uwaga!");
  msgBox.setIcon(QMessageBox::Warning);
  msgBox.setText(QObject::trUtf8("Błąd zaczytania pliku tematów do głosowania"));
  msgBox.exec(); // wywołanie okienka z zapytaniem
  this->file_load_ok=0;
  qDebug() << FLV << " ";
  }
  else
  {
  qDebug() << FLV << " ";
  this->file_load_ok=1;
  }
  qDebug() << FLV << " ";
  }

  Problem rozwiązany.


Log in to reply