Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

[SOLVED] Dynamiczne menu  • Witam,
    Nie bardzo wiem jak to urgyść. Podczas uruchamiania aplikacji ładuję pluginy i na ich podstawie chciałbym zbudować menu w np QTreeView. Lecz potrzebuję takiego mechanizmu, aby po cliknięciu w pozycję tego menu wykonać zdarzenie dla danego pluginu.
    Prosiłbym Was o pomoc bo nie wiem jak to poprawnie zrobić (Qabstractitemmodel z QAction ?).

    EDIT:
    Ok udało mi się. QStandardItem::setData wrzuciłem QObject (plugin) a w click'u rzuciłem nim na interface pluginu.


Log in to reply