Qt World Summit: Register Today!


İşin içinden cıkamadım 1 haftadır bilen yardım edebilirmi. • derlemeye uğraştığım programın verdiği hatayı geçemedim bir türlü .
  @
  void MainWindow::toPrintStatusList()
  {
  QPrinter printer;
  QString txt = GRBL_CONTROLLER_NAME_AND_VERSION VERSION_BUILD;
  txt += "\n\n";
  // file title
  txt += ui->filePath->text();
  txt += "\n\n";
  QPrintDialog *dialog = new QPrintDialog(&printer, this);
  if (ui->statusList->textCursor().hasSelection()) {
  dialog->addEnabledOption(QAbstractPrintDialog::PrintSelection);
  printer.setPrintRange(QPrinter::Selection);
  txt += ui->statusList->textCursor().selectedText();
  }
  else {
  txt += ui->statusList->document()->toPlainText();
  }
  if (dialog->exec() == QDialog::Accepted) {
  QTextDocument doc(txt);
  doc.print(&printer);
  }
  }

  // calls : 'ui->btnPrintVisual'
  void MainWindow::toPrintVisual()
  {
  QPrinter printer;
  QString txt = GRBL_CONTROLLER_NAME_AND_VERSION VERSION_BUILD;
  txt += "\n\n";
  // file title
  txt += ui->filePath->text();
  txt += "\n\n";
  QPrintDialog *dialog = new QPrintDialog(&printer, this);
  if (ui->visuGcode->textCursor().hasSelection()) {
  dialog->addEnabledOption(QAbstractPrintDialog::PrintSelection);
  printer.setPrintRange(QPrinter::Selection);
  txt += ui->visuGcode->textCursor().selectedText();
  }
  else {
  txt += ui->visuGcode->document()->toPlainText();
  }
  if (dialog->exec() == QDialog::Accepted) {
  QTextDocument doc(txt);
  doc.print(&printer);
  }
  }
  @

  burda neyin yanlış oldugunu bulamadım veya nasıl düzelticegimi QT 5.4 te yapıyorum.

  Başlarına ( * ) yıldız koydugum satırlar QT de " was not declared in this scope " hatası veriyor.

  Bir fikir verebilcek varsa yardımcı olacak sevinirim.

  [Edited - Please use code tags "@@" - p3c0] • Merhaba,

  Derleyicinin hata mesajlarını ekleyebilir misiniz? Başında * olan herhangi bir satır yok kodda.

  Diğer yandan aldığınız hatanın nedeni ilgli header dosyalarını #include etmemekten kaynaklanabilir.


Log in to reply