Qcustomplot slider • Merhaba,

  qcustomplot ile grafik çizdiriyorum. Yapmak istediğim horizontalSlider dan gelen verilere göre çizdiğim line ın konumunun değişmesi. line ise x=a gibi bir doğru.

  @
  #include "itemline.h"
  #include "ui_itemline.h"
  #include "qcustomplot.h"

  itemLine::itemLine(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::itemLine)
  {
  ui->setupUi(this);

  QCPItemLine *item = new QCPItemLine(ui->customPlot);
  ui->customPlot->addItem(item);
  item->setPen(QPen(Qt::red));
  item->start->setCoords(1,0);
  item->end->setCoords(1,5);
  
  connect(ui->horizontalSlider, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(horzSliderChanged(int)));
  

  }

  itemLine::~itemLine()
  {
  delete ui;
  }

  void itemLine::horzSliderChanged(int value)
  {
  // gelen değeri item in koordinat değerlerine aktar.
  }

  @

  void horzSliderChanged(int value); slotundaki slider dan gelen veriyi nasıl item e aktarabilirim?


Log in to reply