Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Nowa Klasa • Zacząłem pisać w Qt pewien program i do tej pory wszystko wiedziałem z głównego pliku wyświetlałem za pomocą
  @ui->pushButton->setText(“WYKONANO”)@
  ale zrobiłem nową klasę "pomocnicza" w której mam
  @Pomocnicza::pomocnicza(int e, int y)
  {
  this->e = e;
  this->y = y;

  }
  void Pomocnicza::Utwoz(){
  ui->pushButton->setText("WYKONANO");
  }@

  i wyświetla mi błąd: 'ui' was not declared in this scope"
  jeśli dodam
  @MainWindow::ui->pushButton->setText("WYKONANO");@

  to mi wyświetla że jest prywatne a jak przeniose ui do public (w mainwindow.h) błąd: invalid use of non-static data member
  Proszę o pomoc


Log in to reply