نمایش چندین آیکون از برنامه در قسمت trayicon • p{direction:rtl;text-align:right}. سلام.
  در برنامه ام از اشیای QTrayIcon برای نمایش آیکون و پیغام های برنامه استفاده کرده ام. با باز شدن برنامه آیکون آن در قسمت tray bar تکرار میشود. در صورت حرکت دادن ماووس روی آیکون ها به غیر از یکی بقیه حذف میشوند.
  علت این نمایش تکراری و راه حل حذف اضافات چیست؟
  ممنون • Salam,
  Mishe Lotfan Fingilish benevisi?
  ama hadsi k mizanam ine k shoma bad az harbar ejraye barname on ro az tarighe addi nemibandin leza try icon ha baghi mimonan, hes mikonm chenache be method e addi age barname close she shayad dg in etefagh nayofte. • Salam,
  Kheili mamnoonam. hal shod.
  moshkel in bood ke objecte trayicon ro destroy nakarde boodam.
  in object zaheran az noe systemi hast va be hamin dalil ba baste shodan application objectesh destroy nemishe.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.