پر رنگ کردن(bold) متن انتخاب شده در ابزار QPlain text edit • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام. من میخوام وقتی قسمتی از یک متن در plain text edit رو اتخاب میکنم با زدن یک دکمه اون رو پر رنگ کنم.(bold)

  @
  void MainWindow::On_Bold_clicked()
  {
  QFont bold;
  QFont normal;
  normal.setBold(false);
  bold.setBold(true);

  if(ui->action_Bold->isChecked())
    ui->plainTextEdit->setFont(bold);
  else
    ui->plainTextEdit->setFont(normal);
  

  }
  @

  p{direction:rtl; text-align:right}. این کد، تمام متن منو پر رنگ میکنه. چیکار کنم که اون قسمتی که انتخاب کردم فقط bold بشه.


Log in to reply