Tworzenie i wypełnienie QHBoxLayout w czasie wykonania • Witam wszystkich. Chciałbym utworzyć QHBoxLayout i dodać do niego przyciski w czasie wykonania programu. Postępuję tak jak jest napisane w dokumentacji. Niestety nie widać żadnego efektu. Oto kod mojej klasy:

  mainwindow.h
  @#ifndef MAINWINDOW_H
  #define MAINWINDOW_H

  #include <QMainWindow>
  #include <QPushButton>
  #include <QBoxLayout>

  namespace Ui {
  class MainWindow;
  }

  class MainWindow : public QMainWindow
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

  private:
  Ui::MainWindow ui;
  QPushButton
  przycisk1;
  QPushButton* przycisk2;
  QPushButton* przycisk3;
  QPushButton* przycisk4;
  QHBoxLayout* uklad;
  };

  #endif // MAINWINDOW_H@

  mainwindow.cpp
  @#include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  #include <QRect>

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);
  przycisk1 = new QPushButton("przycisk01");
  przycisk2 = new QPushButton("przycisk02");
  przycisk3 = new QPushButton("przycisk03");
  przycisk4 = new QPushButton("przycisk04");

  uklad = new QHBoxLayout;
  
  uklad->addWidget(przycisk1);
  uklad->addWidget(przycisk2);
  uklad->addWidget(przycisk3);
  uklad->addWidget(przycisk4);
  
  setLayout(uklad);
  

  }

  MainWindow::~MainWindow()
  {
  delete ui;
  }
  @

  Dostaję również następujący komunikat od debugera:

  QWidget::setLayout: Attempting to set QLayout "" on MainWindow "MainWindow", which already has a layout

  Męczę się z tym trochę i chcialbym się tego nauczyć. • Rozwiązaniem twojego problemu jest ustawienie Layout'u nie bezpośrednio w MainWindow jak robisz to teraz, lecz w centralWidget czyli zmień to:
  @ setLayout(uklad); @

  na to:
  @ ui->centralWidget->setLayout(uklad); @

  W woli objaśnienia, podobna sytuacja jest w przypadku kontenerów (QScrollArea, QTabWidget, QToolBox itp). MainWindow podobnie jak one posiada 'wewnętrzny' widget, w którym ustawiany jest layout i inne widget'y. • Rozumiem, dziękuję


Log in to reply