Project CMake'owy  • Cześć

    Mam problem z projektami, które wykorzystują CMake ponieważ po otworzeniu projektu nie są pokazywane wszyskie pliki nagłówkowe. Oczywiście projekt się poprawnie buduje i kompiluje. Niestety niektóre pliki *.h nie są po prostu widoczne. Macie pomysł dlaczego tak może być?

    Pozdrawiam,
    Damian


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.