Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Problem z signal i slot • Witam,
  Mam zrobiony taki conect:

  @connect(u,
  SIGNAL(requestGreen(const QString,const QString)),
  this,
  SLOT(createGreen(const QString, const QString)));@

  w klasie utilis
  funkcja green

  @void utilis::green(const QString name,const QString p){
  emit requestGreen(name,p);
  }@

  plik utilis.h
  @signals:
  void requestGreen(const QString, const QString);@

  i w main

  @public slots:
  void createGreen(const QString,const QString);@

  Po wywołaniu funkcji green z klasy utilis, program się wyłącza, przy debugowaniu zatrzymuje się przy funkcji w moc

  @void utilis::requestGreen(const QString _t1, const QString _t2)
  {
  void _a[] = { 0, const_cast<void>(reinterpret_cast<const void*>(&_t1)), const_cast<void*>(reinterpret_cast<const void*>(&_t2)) };
  QMetaObject::activate(this, &staticMetaObject, 0, _a);
  }@

  na linijce:
  @QMetaObject::activate(this, &staticMetaObject, 0, _a);@

  i teraz nie wiem gdzie jest błąd, i czemu tak się dzieje, czy ktoś może pomóc ? • slot w funkcji main ??

  Czy to ma prawo działać ?? poza tym w main nie ma wskaźnika this.
  Sygnały i sloty służą do połączenia dwóch obiektów.
  sygnał z obiektu "a" łączymy ze zlotem obiektu "b"


Log in to reply