Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Odczytanie konkretnej linijki z pliku • Witam!
  Czy możliwe jest odczytanie konkretniej np piątej z kolei, linijki z pliku tekstowego? Nie udało mi się tego dokonać za pomocą ReadLine i ReadAll().


 • Moderators

  @
  QFile file("path");

  if (file.open(QFile::Text | QFile::ReadOnly)) {
  for (int i = 0; !file.atEnd(); ++i) {
  QString line(file.readLine());
  if (i == 4)
  return line;
  }
  }
  @

  Powinno hulać ;)


Log in to reply