Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

[ÇÖZÜLDÜ]Obje tanımlama sorunu • sorunun biri biter diğeri başlar.
  Neyse bende aynı amaca yazılmış iki tane birbirinden biraz farklı iki ufak program var.Sorunum şimdi
  A sınıfından B sınıfı form türetiyorum bu B sınıfından butona tıkladığım zaman A sınıfında belirli fonksiyonu çalıştıracağım.İzlediğim yol iki programdada aynı Ama biri çalışırken diğerinde bu yol çalışmıyor

  class A{
  //CPP DOSYASI
  void yenile(){ birşeyler}
  void Getir(){
  B *b = new B;
  b->setParentThis(this);
  b->show();
  }
  }
  class B{
  A obje;//Header dosyasında tanımladığım global obje

  //CPP dosyası içinde
  void setParentThis(A *a){
  obje = a;
  }

  void click(){
  //tıklandığında ana formdaki fonksiyonu çalıştırıcak
  obje->yenile();
  }

  }
  Çalışma şekli böyle A'dan B'yi çağırdımda B'deki global A Sınfı Objesini setParentThis ile A'ya eşitliyorum
  sonrada B Classından global obje ile istediğim gibi A Forumunu yönlendiriyorum.
  Bu yol bir prog. çalışırken diğerinde çalışmadı .
  Aldığın Hata

  syntax error identifier 'A';
  syntax error:missing ';'before *;
  error: C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
  C2660: 'CariEkle::setParentThis' : function does not take 1 arguments • Arkadaşlar Sorunu zorda olsa çözdüm.Sorun Başlık dosyalarından kaynaklanıyormuş.Mesela A ve B Classı olsun.
  Ben B Classından A Classı obje yaratmak için A.h dosyasını B.h dosyasına include ettim diyelim bu şekilde bir sorunla karşılaşmayacaksınız ama
  Üstteki includu yaptıktan sonra A Classında A.h dosyasına B.h dosyasını include ederseniz ve A.h içinde global bir B Objesi tanımlarsanız size "'...' does not name a type(MinGW Compiler) diye bir hata verecek


Log in to reply