افزایش ویژگی به آبجکت ها  • چه جوری میشه یک آیدی مشخص رو به یک دکمه ابزاری انتساب کرد که وقتی روی اون کلیک میشه تصویر مربوط به اون آیدی رو از دیتابس برگردونه و نشون بده  • p{direction:rtl; text-align:right}. به نظرم عنوان بهتری میشه به این سوال داد، البته اگه منظورت این باشه : چطور میشه در Qt به پایگاه داده وصل شد

    p{direction:rtl; text-align:right}. از کلاسهای QSqlDatabase و شبیه به اون باید استفاده کنی


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.