QSettings - sprawdzania gałęzi rejestru • Witam, za pomocą biblioteki QSettings, napisałem dwie funkcje, sprawdzające oraz usuwające klucze rejestru. Tylko teraz mam problem, bo nie wiem jak zmodyfikować te funkcje aby można było usuwać oraz sprawdzać czy istnieje dana gałąż. Przykład :

  Mamy gałąź HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell\Opróźnij kosz i teraz chciałbym sprawdzić czy gałąź "Opróźnij kosz" istnieje czy nie, jeżeli istnieje to żeby ta gałąź została usunięta.

  Funkcje :
  @int Config_os::sprawdz_klucz(QString gdzie, QString key, QString val, QString type)
  {
  QSettings reg(gdzie, QSettings::NativeFormat);
  QString war;

  if(type == "int")
  {
    war = QString::number(reg.value(key).toInt());
  }else if(type == "double")
  {
    war = QString::number(reg.value(key).toDouble());
  }else if(type == "string")
  {
    war = QString(reg.value(key).toString());
  }
  
  if(war == val)
  {
    return 2;
  }else{
    return 4;
  }
  
  return 0;
  

  }

  int Config_os::usun_klucz(QString gdzie, QString key)
  {
  QSettings reg(gdzie, QSettings::NativeFormat);
  QString war;

  reg.remove(key);
  
  if(reg.status() == QSettings::NoError)
    return 2;
  else
    return 4;
  

  }@


Log in to reply