Nominate our 2022 Qt Champions!

اجرا نشدن فایل های ساخته شده در qt 5.2.0 mingw48 windows  • درود
    من یه برنامه ساده نوشتم توی ویندوز زمانی که برنامه ساخته میشه توی خود کیو تی اجرا میشه اما زمانی که میخوام برنامه ساخته شدم رو بدون کیوتی اجرا کنم ارور میده و میگه فایل QTCore.dll پیدا نشد! توی کیو تی تنظیماتی داره که این فایل ها بهش افزوده بشه.  • p{direction:rtl; text-align:right}. میتونی از "این لینک":http://qt-project.org/doc/qt-5/windows-deployment.html استفاده کنی. به طور خلاصه برای اجرای برنامه ای که با Qt نوشتی نیاز به DLL های Qt داری چونکه Qt به طور استاندارد دینامیک ساخته میشه. اگه اصرار به اجرای برنامت بدون DLL ها داری باید از Qt استاتیک استفاده کنی


Log in to reply