‫استفاده خودکار QMediaPlayer از DirectVobSub مربوط به ابزار های K-Lite Codec Pack  • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام دوستان . کسی با این QMediaPlayer کار کرده ؟ چطور plugin ها رو پیدا و لود میکنه و چطور میشه جلوش رو بگیری از پلاگ این ها استفاده نکنه؟ مشکل این هست که بطور خود کار QMediaPlayer زیرنویس را نمایش میدهد و از ابزار DirectVobSub استفاده می کند.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.