Qt World Summit: Submit your Presentation


[C++] Qt: Pokazywanie QGridLayout na oknie "rodzica" • Witam, natknąłem się na problem podczas pisania klasy która obsługuje tworzenie kontrolek.
  Otóż próbuje wpakować parę kontrolek do classy QGridLayout i wyświetlić je na moim głównym oknie.
  Problem w tym że nic się nie pokazuje.

  @c++:
  void CMenager::Init(QMainWindow *Win){
  this->L_R_New = new QGroupBox[2];
  this->vBox = new QVBoxLayout(Win);
  this->Button= new QPushButton("Test");
  this->Layout = new QGridLayout(Win);
  // L_R_New[0].setGeometry(100,100,200,200);
  L_R_New[0].setTitle("Test");
  L_R_New[1].setTitle("Test1");
  // L_R_New[1].setGeometry(200,200,200,200);

  Layout->addWidget(&L_R_New[0],0,0); 
  Layout->addWidget(&L_R_New[1],0,1); 
  Layout->addWidget(Button,1,1,10,10); 
  Win->setLayout(Layout); 
  

  }@

  O ile przyciski i groupboxy pokazują się gdy ustawie rodzica na "główne okno", to Layout niestety nie . W jaki sposób "zmusić" Layout do pokazania się na głównym oknie ?
  Klasa CMenager ma zajmować się tworzeniem,dodawaniem i wyświetlaniem kontrolek na głównym oknie. • Ok.
  Udało mi się to zrobić dodając:
  Czy jest to najlepszy i jedyny sposób ?
  @QWidget* widget = new QWidget(mainWindow);
  widget->setLayout(Layout);
  Win->setCentralWidget(widget);@


Log in to reply