Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

CheckBox • Witam, mam problem z zapisaniem do pliku kilku odpowiedzi z checkBox-a.

  #include "mainwindow.h"
  #include "ui_mainwindow.h"
  #include "QMessageBox"
  #include "QFile"
  #include "QTextStream"
  #include "QtGui"
  #include "QtCore"

  MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
  {
  ui->setupUi(this);

  }

  MainWindow::~MainWindow()
  {
  delete ui;

  }

  void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()

  {
  if (ui->checkBox -> isChecked())
  {

  QFile file("ankiet.txt");
    QString str = "Przegladam strony internetowe  ";
     if(file.open(QIODevice::WriteOnly))
    {
      QTextStream out(&file);
      out.setCodec("UTF-8");
  
      out <<str;
      file.close();
    }
  

  }

  if (ui->checkBox_2 -> isChecked())
  {

  QFile file&#40;"ankiet.txt"&#41;;
    QString str = "Korzystam z poczty elektronicznej ";
     if(file.open(QIODevice::WriteOnly))
    {
      QTextStream out(&file);
      out.setCodec("UTF-8");
  
      out <<str;
      file.close();
    }
  

  }

  if (ui->checkBox_3 -> isChecked())
  {

  QFile file&#40;"ankiet.txt"&#41;;
    QString str = "Przeglądam serwisy informacyjne ";
     if(file.open(QIODevice::WriteOnly))
    {
      QTextStream out(&file);
      out.setCodec("UTF-8");
  
      out <<str;
      file.close();
    }
  

  }
  .
  .
  .
  .
  .

  if (ui->checkBox_10 -> isChecked())
  {

  QFile file&#40;"ankiet.txt"&#41;;
    QString str = "Przeglądam .... ";
     if(file.open(QIODevice::WriteOnly))
    {
      QTextStream out(&file);
      out.setCodec("UTF-8");
  
      out <<str;
      file.close();
    }
  

  }

  dlaczego zapisuje mi tylko jedna odpowiedz albo nie zapisuje i pozostaje stara odpowiedz??


 • Moderators

  Domyślny tryb otwierania plików to Truncate. Dodaj QIODevice::Append do flag otwarcia pliku. Przy okazji dobrze jest też dodać QIODevice::Text, wtedy Qt wie lepiej, czego się spodziewać.

  Aha, postując na tym forum, otaczaj kod tagami '@'.

  Przykład otwarcia pliku:
  @
  QFile file(“ankiet.txt”);
  QString str = “Przeglądam …. “;
  if(file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text | QIODevice::Append)) {
  QTextStream out(&file);
  out.setCodec(“UTF-8”)
  out <<str; file.close();
  }
  @


Log in to reply