Running demo on ubuntu linux • p{direction:rtl; text-align:right}.
  سلام من Qt را در محیط ubuntu نصب نموده ام . برای اجرایdemoهای آن باید چه کار کنم ؟
  من qt creatorرا هم در ubuntuنصب نموده ام اما نمی دانم برای اجرای demo ها باید از چه مسیری آن ها را انتخاب و باز نمایم .
  بعد از نصب Qt در ubuntu
  demoهای آن در چه مسیری قرار دارند؟
  با تشکر • p{direction:rtl;text-align:right;font-family:tahoma}. سلام
  کیوت رو که اجرا کنید ، توی یکی از 3 تب اصلی دمو ها قرار دارند
  البته اگر کامل sdk رو نصب کرده باشین

  You can always find them in the Examples sub folder of your QtSDK installation.


Log in to reply