Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Import dll ?  • p{direction:rtl; text-align:right}. بچه ها میخام یه dll رو که با زبان c# نوشتم رو داخل پروژم ببرم و ازش استفاده کنم چکار کنم ؟  • p{direction:rtl;text-align:right}. این کار اصولا کار استانداردی نیست و در خیلی از موارد اصلا شدنی نیست. شما میتونید با استفاده از ماژول ActiveQt کنترل های com و activex رو داخل برنامه wrap کنید یا با استفاده از کیوت یک activex تولید کنید.
    http://qt-project.org/doc/qt-4.8/activeqt.html
    http://qt-project.org/doc/qt-5.0/activeqt/activeqt-index.html  • p{direction:rtl; text-align:right}. DLL های سی‌شارپ کد IL هستند نه کد ماشین. بنابراین نه تنها کیوت و نه هیچ فریم‌ورک دیگه‌ای نمی‌تونه به اون‌ها لینک کنه. اصلاً هیچ کامپایلری نمی‌تونه کدی تولید بکنه که قابلیت لینک به اون کتابخونه‌ها رو داشته باشه. مزخرف‌ترین ABI ممکن در تمام دنیا سیستم .NET Runtime هست. تا حد ممکن سعی کنید استفاده نکنید.


Log in to reply