تنظیمات مختص ویندوز • p{direction: rtl; text-align:right}. هر وقت میام برای ویندوز برنامه بنویسم یادم می‌افته که چرا از این سیستم‌عامل متنفرم!

  p{direction: rtl; text-align:right}. برنامه ظاهر راست‌به‌چپ نداره (به‌جز محتویات) ساختار پنجره‌ها باید راست‌چین بشه. و دکمه‌های کنترلی رو می‌خوام ببرم سمت چپ. همچنین فونت Window Title رو می‌خوام تاهوما کنم. مسلماً کیوت نمی‌تونه این کارا رو بکنه و باید از Win32 API استفاده کنم. مستندات باستانی Windows API طوری هست که نمیشه ازش چیزی استخراج کرد.

  p{direction: rtl; text-align:right}. شما قبلاً همچین کاری کردید؟ چطور انجام میشه؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. مگه QApplication رو rtl نکردی؟ فونت title رو که نمیتونی تغییر بدی کلا. decorate ویندوز توسط خودش کنترل میشه مثل لینوکس نیست. • [quote author="Mohsen" date="1348836895"]p{direction:rtl; text-align:right}. مگه QApplication رو rtl نکردی؟ فونت title رو که نمیتونی تغییر بدی کلا. decorate ویندوز توسط خودش کنترل میشه مثل لینوکس نیست.[/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. توی برنامه‌های .NET و MFC میشه این کار رو کرد. در کل با Windows API هر کاری میشه کرد. Skype رو ندیدی؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. آها راست میگی. اینم بخون

  http://qt-project.org/forums/viewthread/3331 • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام فکر کنم مشکلتون با APi پایین حل بشه فقط به جای hWnd پنجره خودتون رو بگذارید
  @
  DWORD dwStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE);
  DWORD dwNewStyle = dwStyle | WS_EX_LAYOUTRTL;
  SetWindowLong(hWnd, GWL_EXSTYLE, dwNewStyle);
  @ • p{direction:rtl; text-align:right}. برای اینکه فونت یا هر دستکاری دیکر دلخواه رو انجام بدید در NCPaint میتونید Dc پنجره رو بگیرید و بدلخواه تغییرات رو اعمال کنید


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.