QPlainTextEdit  • Witam, chcę napisać prosty notatnik z możliwości zapisywania wczytywania i możliwości ustawiania Fonta.
    Na początku używałem QTextEdit (ale tam wszystko zapisywane jest w HTML'u i miałem problemy z ustawianiem fonta dla danej literki), więc przerzuciłem się na QPlainTextEdit , teraz nie wiem jak zapisywać ustawienia Fonta dla danej literki. Chciałem zrobić tablice Fontów wielkości literek i każda literka miała by swojego fonta. Teraz tak czy to rozwianie jest dobre ?? nie ma jakiegoś lepszego bardziej optymalnego sposobu ?  • PlainText jak sama nazwa wskazuje to tekst bez fromatu. Walcz z QTextEdit + QTextDocument http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtextdocument.html#details


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.