مشکل در اضافه کردن Qt 4.8.1 - msvc 2008 به QtVreator • من الان به طور همزمان از دو نسخه
  Qt 4.7 & 4.8.2
  برای
  mingw
  استفاده میکنم ولی برای استفاده از
  Qt3D
  مجبور شدم
  Qt 4.8.1(msvc 2008)
  را هم نصب کنم ولی هنگام اضافه کردن آن به
  QtCreator
  می گه ورژن کامپایر
  VC++
  مشخص نیست عکسش را هم گذاشتم
  "Add qt481 msvc to QtCreator":http://lnk.site88.net/photos/b4a2146246bc.jpg
  راه حل چیه؟ • ببخشید منظورم
  creator
  بود • p{direction:rtl;text-align:right}. برای نوشتن متن به صورت راست به چپ از کد زیر استفاده کنید :
  @p{direction:rtl;text-align:right}. @
  این کد را قبل از نوشتن هر چیزی اضافه کنید • به روی چشم. راه حل مشکل چیه؟ • p{direction:rtl;text-align:right}. بهتره که قبل از نصب کیوت msvc 2008 رو نصب کنی و بعد کیوت رو نصب کنی.
  چون اینطوری کیوت خودشو کامل سازگار میکنه باهاش • مرسی ولی بعد از نصب هم می شد . فقط باید ویژوال استودیو را نصب کرد • p{direction:rtl;text-align:right}. خواهش می کنم
  موفق باشی ;)


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.