مدرس کیوت • یک ایمیل به من رسید مبنی بر درخواست مدرس کیوت
  گفتم چه جایی بهتر از اینجا که متخصصین کیوت هستن و میتونن در امر تدرس و انتقال تجربیات خود کمک شایانی کنند.
  من نمیدونم که دوره کیوت تا حالا توی ایران برگزار شده یا نه ولی احتمال میدم که این دوره اولین باشه و موفقیت این دوره مهم است.

  http://up.vatandownload.com/images/3v6gcwqyrwr2ndyapb9a.gif
  http://up.vatandownload.com/images/d8m2hd5p3aqsjx5micjl.gif • p{direction:rtl; text-align:right}. خیلی جالبه!
  مباحثی مثل همزمانی , IPC , چند ریسمانی و پردازش موازی رو در زمره دوره های مقدماتی عنوان کردند!!! • [quote author="Mahdi" date="1340906821"]p{direction:rtl; text-align:right}. خیلی جالبه!
  مباحثی مثل همزمانی , IPC , چند ریسمانی و پردازش موازی رو در زمره دوره های مقدماتی عنوان کردند!!![/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. برای این که مقدماتی‌ان! • p{direction:rtl; text-align:right}. ما شاء الله اینقدر حرفه ای کار میکنی که مباحث پیشرفته در نظرت مقدماتی هستن • [quote author="Mahdi" date="1341010380"]p{direction:rtl; text-align:right}. ما شاء الله اینقدر حرفه ای کار میکنی که مباحث پیشرفته در نظرت مقدماتی هستن[/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}. نه. تو مدرک‌های رسمی نوکیا هم این‌ها جزو مقدماتی‌ها هستن. لیست مباحث امتحان نوکیا رو ببین • [quote author="soroush" date="1341041899"]
  p{direction:rtl}. نه. تو مدرک‌های رسمی نوکیا هم این‌ها جزو مقدماتی‌ها هستن. لیست مباحث امتحان نوکیا رو ببین
  [/quote]

  p{direction:rtl; text-align:right}.

  این مدرکی که می فرمایید برای سطح مقدماتی هست؟
  عناوین و سرفصل های چندین کتاب که در باب کیوت نوشته شدن رو مرور کردم , در خوشبینانه ترین حالت اونها جزو مباحث با سطح متوسط بودن • Rapid GUI Programming with Python and Qt

  Part II: Basic GUI Programming
  Chapter 4. Introduction to GUI Programming
  Chapter 5. Dialogs
  Chapter 6. Main Windows
  Chapter 7. Using Qt Designer
  Chapter 8. Data Handling and Custom File Formats

  Part III: Intermediate GUI Programming
  Chapter 9. Layouts and Multiple Documents
  Chapter 10. Events, the Clipboard, and Drag and Drop
  Chapter 11. Custom Widgets
  Chapter 12. Item-Based Graphics
  Chapter 13. Rich Text and Printing
  Chapter 14. Model/View Programming
  Chapter 15. Databases

  Part IV: Advanced GUI Programming
  Chapter 16. Advanced Model/View Programming
  Chapter 17. Online Help and Internationalization
  Chapter 18. Networking
  Chapter 19. Multithreading • Advanced Qt Programming Creating Great Software with C++ and Qt 4

  Chapter 7. Threading with QtConcurrent
  Chapter 8. Threading with QThread • GUI Programming with Qt 4 2nd Edition

  Part I: Basic Qt
  Chapter 1. Getting Started
  Chapter 2. Creating Dialogs
  Chapter 3. Creating Main Windows
  Chapter 4. Implementing Application Functionality
  Chapter 5. Creating Custom Widgets

  Part II: Intermediate Qt
  Chapter 6. Layout Management
  Chapter 7. Event Processing
  Chapter 8. 2D Graphics
  Chapter 9. Drag and Drop
  Chapter 10. Item View Classes
  Chapter 11. Container Classes
  Chapter 12. Input/Output
  Inter-Process Communication
  Chapter 13. Databases
  Chapter 14. Multithreading
  Chapter 15. Networking
  Chapter 16. XML
  Chapter 17. Providing Online Help

  Part III: Advanced Qt
  Chapter 18. Internationalization
  Chapter 19. Look and Feel Customization
  Chapter 20. 3D Graphics • p{direction:rtl; text-align:right}. در مورد کتاب چیزی نگفتم. امتحان‌هایی که برای مدرک Qt Specialist می‌گیرن رو ببین.
  تو سطح متوسط‌ش باید بلد باشی از صفر یک ویجت خیلی گرافیکی بسازی و یا این که به مفاهیم Qt Meta Object System مسلط باشی و بتونی تحت معماری MVC با استفاده از MO یک ساختمان شی‌گرا طراحی کنی.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.