مدرس کیوت  • یک ایمیل به من رسید مبنی بر درخواست مدرس کیوت
    گفتم چه جایی بهتر از اینجا که متخصصین کیوت هستن و میتونن در امر تدرس و انتقال تجربیات خود کمک شایانی کنند.
    من نمیدونم که دوره کیوت تا حالا توی ایران برگزار شده یا نه ولی احتمال میدم که این دوره اولین باشه و موفقیت این دوره مهم است.

    http://up.vatandownload.com/images/3v6gcwqyrwr2ndyapb9a.gif
    http://up.vatandownload.com/images/d8m2hd5p3aqsjx5micjl.gif  • p{direction:rtl; text-align:right}. خیلی جالبه!
    مباحثی مثل همزمانی , IPC , چند ریسمانی و پردازش موازی رو در زمره دوره های مقدماتی عنوان کردند!!!  • [quote author="Mahdi" date="1340906821"]p{direction:rtl; text-align:right}. خیلی جالبه!
    مباحثی مثل همزمانی , IPC , چند ریسمانی و پردازش موازی رو در زمره دوره های مقدماتی عنوان کردند!!![/quote]

    p{direction:rtl; text-align:right}. برای این که مقدماتی‌ان!  • p{direction:rtl; text-align:right}. ما شاء الله اینقدر حرفه ای کار میکنی که مباحث پیشرفته در نظرت مقدماتی هستن  • [quote author="Mahdi" date="1341010380"]p{direction:rtl; text-align:right}. ما شاء الله اینقدر حرفه ای کار میکنی که مباحث پیشرفته در نظرت مقدماتی هستن[/quote]

    p{direction:rtl; text-align:right}. نه. تو مدرک‌های رسمی نوکیا هم این‌ها جزو مقدماتی‌ها هستن. لیست مباحث امتحان نوکیا رو ببین  • [quote author="soroush" date="1341041899"]
    p{direction:rtl}. نه. تو مدرک‌های رسمی نوکیا هم این‌ها جزو مقدماتی‌ها هستن. لیست مباحث امتحان نوکیا رو ببین
    [/quote]

    p{direction:rtl; text-align:right}.

    این مدرکی که می فرمایید برای سطح مقدماتی هست؟
    عناوین و سرفصل های چندین کتاب که در باب کیوت نوشته شدن رو مرور کردم , در خوشبینانه ترین حالت اونها جزو مباحث با سطح متوسط بودن  • Rapid GUI Programming with Python and Qt

    Part II: Basic GUI Programming
    Chapter 4. Introduction to GUI Programming
    Chapter 5. Dialogs
    Chapter 6. Main Windows
    Chapter 7. Using Qt Designer
    Chapter 8. Data Handling and Custom File Formats

    Part III: Intermediate GUI Programming
    Chapter 9. Layouts and Multiple Documents
    Chapter 10. Events, the Clipboard, and Drag and Drop
    Chapter 11. Custom Widgets
    Chapter 12. Item-Based Graphics
    Chapter 13. Rich Text and Printing
    Chapter 14. Model/View Programming
    Chapter 15. Databases

    Part IV: Advanced GUI Programming
    Chapter 16. Advanced Model/View Programming
    Chapter 17. Online Help and Internationalization
    Chapter 18. Networking
    Chapter 19. Multithreading  • Advanced Qt Programming Creating Great Software with C++ and Qt 4

    Chapter 7. Threading with QtConcurrent
    Chapter 8. Threading with QThread  • GUI Programming with Qt 4 2nd Edition

    Part I: Basic Qt
    Chapter 1. Getting Started
    Chapter 2. Creating Dialogs
    Chapter 3. Creating Main Windows
    Chapter 4. Implementing Application Functionality
    Chapter 5. Creating Custom Widgets

    Part II: Intermediate Qt
    Chapter 6. Layout Management
    Chapter 7. Event Processing
    Chapter 8. 2D Graphics
    Chapter 9. Drag and Drop
    Chapter 10. Item View Classes
    Chapter 11. Container Classes
    Chapter 12. Input/Output
    Inter-Process Communication
    Chapter 13. Databases
    Chapter 14. Multithreading
    Chapter 15. Networking
    Chapter 16. XML
    Chapter 17. Providing Online Help

    Part III: Advanced Qt
    Chapter 18. Internationalization
    Chapter 19. Look and Feel Customization
    Chapter 20. 3D Graphics  • p{direction:rtl; text-align:right}. در مورد کتاب چیزی نگفتم. امتحان‌هایی که برای مدرک Qt Specialist می‌گیرن رو ببین.
    تو سطح متوسط‌ش باید بلد باشی از صفر یک ویجت خیلی گرافیکی بسازی و یا این که به مفاهیم Qt Meta Object System مسلط باشی و بتونی تحت معماری MVC با استفاده از MO یک ساختمان شی‌گرا طراحی کنی.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.