Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Qt i QTcpSocket • Cześ!

  Mam do Was bardzo ważne pytanie. Korzystam z QT by zaprogramować prosty serwer - chcę, żeby klient podane przeze mnie dwie liczby (x i y) wysłał jako dane do serwera, ten, żeby je dodał ze sobą i odesłał klientowi. Swój kod w większości oparłem na Threated Fortune Server i Fortune Client. Jednakże zamiast tamtej funkcji run, która jest w fortunethread.h dałem poniższą:
  @

  ...

  void FortuneThread::run()
  {
  //emit msgSignal(QString::number(socketDescriptor));
  readFromSocket();
  }

  void FortuneThread::readFromSocket()
  {
  //QString numbers;

    QTcpSocket tcpSocket;
  
    if (!tcpSocket.setSocketDescriptor(socketDescriptor)) {
     emit error(tcpSocket.error());
     return;
   }
  
  
     if(tcpSocket.isReadable()) //(1)
     {
        QDataStream in(&tcpSocket);
        in.setVersion(QDataStream::Qt_4_0);
  
        QString numbers;
  
        QByteArray arr;
  
        in >> arr;
  
        QString k (arr.data());
  
  
         //ten sygnał wyświetla po prostu okienko dialogowe z komunikatem, który jest w parametrze
        emit msgSignal("Deskryptor: " + QString::number(socketDescriptor) + "\nDane: " + k); 
    }
    else
    {
        emit msgSignal("asdfghjklasdfghjkl");
    }
  
    tcpSocket.disconnectFromHost();
    tcpSocket.waitForDisconnected();
  

  }

  ...

  @

  a w kliencie staram się wysłać dane do serwera (po naciśnięciu przycisku getFortuneButton) w taki oto sposób:

  @

  void Client::writeToSocket(){

        tcpSocket->connectToHost(hostLineEdit->text(),
                                 portLineEdit->text().toInt());    
  
        QString num = (x + " " + y);
        QByteArray tab = num.toAscii();
  
        // QMessageBox b;
        // b.setText(x + " + " + y);
        // b.exec();
  
        tcpSocket->write(tab);
        tcpSocket->disconnectFromHost();
        tcpSocket->close();
  

  }@

  Pomimo, że soket w serwerze jest otwarty i wchodzi do ifa (1) to wyświetla mi numer deskryptora, ale wysłanych danych nie.
  Czy mógłby mi ktoś poinstruować, dlaczergo to nie działa?

  Z góry dziękuję za pomoc

  BTW, wszystko się kompiluje i w ogóle, tylko prawdopodobnie nie może się to połączyć. Nie do końca rozumiem działania QTcpSocket'ów i czy można je tak łączyć, jak "rurki z danymi", żeby był jakiś przepływ.

  Jeszcze raz dzięki za pomoc :) • Popatrzyłem w dokumentację i w Fortune Server Example i na mój gust źle wysyłasz dane. Musisz odpowienio spreparować QByteArray przez wysłaniem. Popatrz w metodę:
  @
  void Server::sendFortune()
  @

  i przeczytaj jeszcze raz omówienie przykłądu - zwróć uwagę że QByteArray jest obrabiane. • Trochę czasu minęło od zapytania, więc nie wiem czy jeszcze z tym walczysz, ale dodam tylko, że w paczce QByteArray pierwsze pole powinno zawierać długość blooku przesyłanych danych, bo nigdy nie wiadomo ize z nich pójdzie po sokecie za jednym razem. Na podstawie tej wartości albo kontynuujesz odczyt, albo zamykasz soket po odczycie całości. Tak w skrócie.


Log in to reply